Konstituisan Općinski odbor SDA Tuzla

IsjednicaOO009

Konstituisan Općinski odbor SDA Tuzla

Dijeljenje

Općinski odbor SDA Tuzla održao je u četvrtak 14.maja 2015. godine prvu redovnu sjednicu u novom sazivu.
Na dnevnom redu bila je Informacija o toku redovnih izbora u OO SDA Tuzla za mandatni period 2015. – 2019. godina, Informacija o donošenju Odluke o imenovanju Povjereništva u Asocijaciji mladih OO SDA Tuzla, Razmatranje i donošenje Odluke za uvođenje Povjereništva u Asocijaciji žena OO SDA Tuzla, Razmatranje i donošenje Odluke o izboru sekretara OO SDA Tuzla, Razmatranje i donošenje Odluke o listi kandidata za : članove Skupštine KO SDA TK, članove KO SDA TK, delegate za 6. Kongres SDA BiH, Evidentiranje kandidata za : predsjednika SDA BiH, zamjenika predsjednika SDA BiH, potpredsjednike SDA BiH, Glavni odbor SDA BiH i tekuća pitanja.

IsjednicaOO008
IsjednicaOO011
Općinski odbor SDA Tuzla je o prvoj tački dnevnog reda informisao predsjednik Izborne komisije SDA Tuzla rekavši da su izborne skupštine sprovedene u svim mjesnim odborima u predviđenom roku, u skladu sa Pravilnima izbornog postupka i Statutom SDA. U toku trajanja procedure nije bilo nijednog prigovora. 30.aprila ove godine je održana Izborna skupština OO SDA Tuzla na kojoj je izabrano novo rukovodstvo na čelu sa predsjednikom Sabahudinom Imamovićem, dipl.pravnikom. Općinski odbor SDA Tuzla je jednoglasno prihvatio Informaciju o toku redovnih izbora u OO SDA Tuzla za mandatni period 2015.-2019. godina.

U okviru druge tačke dnevnog reda predsjednik OO SDA Tuzla Sabahudin Imamović je informisao Općinski odbor o razlozima donošenja Odluke o imenovanju Povjereništva za Asocijaciju mladih OO SDA Tuzla te da je za povjerenika imenovan dr.sc. Senad Mehmedinović. Zadatak Povjereništva AM SDA Tuzla je da u svakom mjesnom ogranku provede izbornu skupštinu do kraja ove godine.

IsjednicaOO006
IsjednicaOO004
Pod trećom tačkom dnevnog reda predsjednik Izborne komisije OO SDA Tuzla je upoznao Općinski odbor o razlozima uvođenja Povjereništva u Asocijaciju žena OO SDA Tuzla. Nakon izlaganja, OO SDA Tuzla je donio Odluku za uvođenje Povjereništva u Asocijaciju žena OO SDA Tuzla. Za povjerenicu je izabrana Hidajeta Jarčević Mehić, dipl.pravnica.

IsjednicaOO013
Predsjednik OO SDA Tuzla Sabahudin Imamović je upoznao Općinski odbor da OO SDA Tuzla može delegirati 14 zastupnika u skupštinu KO SDA TK koja bira predsjednika, dva potpredsjednika i Kantonalni odbor. Za članove KO SDA TK Općinski odbor SDA Tuzla može predložiti 7 članova. Kada je riječ o delegatima za Kongres, odlučeno je da to budu dugogodišnji aktivisti Stranke. Nakon obrazloženja, predsjednik Imamović je pročitao imena svih kandidata za navedena politička tijela. Potpredsjednik OO SDA Tuzla doc.dr.sc.Salko Bukvarević je napomenuo da su i 3 člana Glavnog odbora iz SDA Tuzla delegati na Kongresu, a da će kvotu imati i Asocijacija mladih, Asocijacija žena i KO SDA TK. OO SDA Tuzla je jednoglasno prihvatio sve prijedloge.

Općinski odbor SDA Tuzla jednoglasno je evidentirao kandidate za predsjednika SDA BiH, za zamjenika predsjednika SDA BiH, potpredsjednika SDA BiH i Glavni odbor.

Pod tekućim pitanjima Općinski odbor je o aktuelnoj političkoj situaciji informisao potpredsjednik OO SDA Tuzla i federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. doc.dr.sc.Salko Bukvarević.
Predstavljeni su i svi novi predsjednici mjesnih odbora, a sretan i produktivan rad su im poželjeli predsjednik i potpredsjednici OO SDA Tuzla.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla