Konferencija za medije Stranke demokratske akcije

saffo

Konferencija za medije Stranke demokratske akcije

Predsjedništvo Stranke demokratske akcije usvojilo je prijedlog mjera za pomoć privredi, unapređenje zdravstvene zaštite, smanjenja javne potrošnje i poticaja pri zapošljavanju.


Prijedlog mjera je prezentiran javnosti, a on naročito obuhvata zahtijev od tužilaštava i sudova da ubrzaju procesuiranje slučajeva korupcije i reviziju privatizacije, ugrađivanje mehanizama ispitivanja imovine političara i predstavnika vlasti u set antikorupcijskih zakona, smanjenje javne potrošnje i uspostavljanje kriterija za određivanje visine plata, poduzimanje mjera za podsticanje novih zapošljavanja i druge mjere.

Predsjedništvo SDA je formiralo posebnu radnu grupu zaduženu za praćenje realizacije ovih mjera. Neke od njih su već počele da se realiziraju na federalnom nivou.

Poslanici SDA u Predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH podržali su jučer Prijedlog Zakona o utvrđivanju visine plaće zaposlenih u institucijama BiH. Smatramo da je neophodno da se visina plaće prilagodi teškoj ekonomsko-socijalnoj situaciji. SDA će kroz amandmane na ovaj zakon unijeti mjere koje je usvojilo Predsjedništvo Stranke.

Ukoliko prijedlog SDA ne bude usvojen u institucijama, kadrovi SDA će sami poduzeti mjere štednje, tako što će sredstva predviđena mjerama uplaćivati u poseban fond za humanitarne potrebe.

SDA smatra da je posebno važno da BiH što prije bude primljena u NATO savez. Mišljenja smo da je perspektivne vojne lokacije trebalo odavno uknjižiti u skladu sa Talinskim uslovom, jer je za to postojao sasvim validan pravni osnov u Sporazumu o sukcesiji, Ustavu BiH, Zakonu o odbrani BiH, Odluci Predsjedništva BiH kojom su te 63 vojne lokacije proglašene perspektivnim za Oružane snage BiH.

Smatramo da je bilo dovoljno da Pravobranilaštvo BiH pokrene postupak knjiženja svake lokacije.

Nažalost, prevladali su strahovi i ziheraštva nekih domaćih aktera i nekih predstavnika međunarodne zajednice, pa se konstantno insistiralo na političkom dogovoru. To je otvorilo prostor Dodiku da ucjenjuje, da uslovljava knjiženje 63 vojne lokacije raspodjelom kompletne državne imovine, i to na način koji je protivan odluci Ustavnog suda. SDA naravno nije, niti će ikada pristati na te ucjene.

Kako vrijeme više prolazi sve se jasnije pokazuje da je sprečavanje knjiženja perspektivnih lokacija od strane RS-a maska za pravi razlog zastoja. Pravi razlog leži u činjenici da političari iz RS-a NATO put BiH pokušavaju vezati za Srbiju. Ovo je vrlo opasna tendencija koju treba prepoznati i NATO savez te poduzeti mjere kako bi se BiH što prije primila u tu asocijaciju.

Od EU očekujemo jedan drugačiji, odlučniji, politički pristup i strategiju, koji bi uvažili specifičnosti BiH, otklonili postojeći zastoj i omogućili brže ispunjavanje uslova i obaveza u procesu EU i NATO integracije. Mi ne tražimo ustupke ili prečice, niti tražimo izmjenu uslova i obaveza. Jasno nam je da BiH, kao i sve druge zemlje kandidati, mora da prihvati, implementira i sprovede sva pravila u pravnoj stečevini EU koja su sadržana u 35 pregovaračkih poglavlja. Međutim, ono što bi moglo i trebalo da bude predmet jednog procesa koji je skrojen po mjeri za BiH jeste kada i kako će BiH ta pravila da implementira i sprovede. Tu EU može pokazati fleksibilnost i napraviti jednu dinamiku i metodologiju koje uvažavaju specifičnosti BiH.

Dejtonski ustav nije kapacitirao institucije države da vode proces EU integracije, jer mu to nije ni bio cilj. Iako smo se tome nadali, dosadašnja iskustva jasno pokazuju da se nedostaci i manjkavosti Dejtonskog ustava ne mogu popraviti isključivo kroz sam proces pristupanja EU. Naprotiv, oni su postali prepreka u procesu euroatlanskih integracija. Da bi domaće institucije mogle efikasno voditi proces pristupanja EU, te manjkavosti i nedostatci moraju biti otklonjeni.

Očekujemo pomoć EU Bosni i Hercegovini u rješavanju ekonomsko-socijalnih problema, kroz zajednički pristup izradi strategija i planova za ubrzan ekonomski razvoj i kreiranje novih radnih mjesta, borbu protiv korupcije i kriminala, efikasnije funkcionisanje pravosudnih i policijskih institucija. Podrška EU u vidu IPA sredstava, grantova i povoljnih kredita koji bi bili usmjereni u razvojne projekte u infrastrukturi, energetici, poljoprivredi bi nam bila od velike pomoći u stabilizaciji makroekonomskih prilika i ostvarivanju većeg ekonomskog rasta. Zatražiću da EU na svim ovim poljima svoje djelovanje usmjeri isključivo ka institucijama u BiH, jer to doprinosi jačanju njihovog kapaciteta za reformske i integracione procese.

Na konferenciji za medije govorio je potpredsjednik SDA Safet Softić.

sda.ba