Konferencija za medije SDA

salmirk1

Konferencija za medije SDA

 

SDA smatra da stranke Platforme trebaju raditi na ispunjavanju ciljeva utvrđenih u „Osnovama za formiranje vlasti u Federaciji BiH i platformi zajedničkog nastupa u institucijama Bosne i Hercegovine u mandatnom periodu 2010.-2014. godine”, a da za sva ostala pitanja koja se pojave u toku mandata treba postići punu saglasnost odnosno da moraju biti predmet razgovora i dogovora.

U povodu razmatranja Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima FBiH na sjednici Vlade Federacije BiH, SDA i dalje ostaje kod stava da predloženo rješenje nije prihvatljivo jer zadire u operativnu i finansijsku samostalnost policije te omogućuje politički uticaj na proces imenovanja i razrješenja direktora/komesara, a samim tim i na policijsku nezavisnost.

SDA također smatra da je potrebno izvršiti određene izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH, ali da iste ne smiju ugroziti dostignuti stepen napretka u reformi policije, a posebno kada je u pitanju profesionalni rad te operativna i finansijska samostalnost. U tom pravcu smo spremni nastaviti raditi na utvrđivanju prijedloga/nacrta Zakona u unutrašnjim poslovima Federacije BiH.

U povodu Odluke Tužilaštva BiH da obustavi istragu protiv 14 osoba u slučaju „Dobrovoljačka ulica”, SDA poziva sve političke subjekte da se ne miješaju i ne vrše politički utjecaj i pritisak na rad pravosudnih institucija, te istim omoguće nesmetan rad.

Sve primjedbe i prigovore treba staviti u okvir zakonitog postupka pred nadležnim pravosudnim institucijama.

SDA očekuje da će u ubrzanoj proceduri biti izabrano Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, te usvojeni Zakon o popisu stanovništva i Zakon o sistemu državne pomoći, a u skladu sa dogovorom šest lidera političkih stranaka. Pozivamo sve institucije koje učestvuju u procesu imenovanja da ubrzaju procedure kako bi se Vijeće ministara što prije imenovalo i kako bi neophodna zakonska rješenja bila usvojena.

Najznačajnije aktivnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta u 2011. godini:

– Osigurana podrška najznačajnijim kulturnim festivalima od internacionalnog značaja (SFF, MESS, JAZZ, Mostarsko proljeće),

– Obezbijeđena finansijska podrška za 7 (sedam) institucija od državnog značaja u iznosu od 500.000,00 KM, što je najveći iznos izdvojen za prethodne institucije u posljednjih 5 (pet) godina,

– Podržan projekat „Ars Aevi”, koji će se još značajnije podržati u 2012. godini,

– Finansirana obnova Ferhadija džamije (480.000,00 KM), Saborne crkve u Mostaru (1.300.000,00 KM), te samostana u Plehanima i Kraljevoj Sutjesci,

– Formirana Fondacija za sport pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta, koja će za cilj imati prvenstveno pomaganje mladim talentima.

Na konferenciji za medije govorio je predsjednik AM SDA i federalni ministar kulture i sporta Salmir Kaplan.

sda.ba