Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH održala sjednicu i razmotrila aktivnosti Vlade Federacije BiH na raspodjeli 21.000.000,00 KM koji je u Budžetu Federacije BiH planiran za kantone i lokalne zajednice

Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH održala sjednicu i razmotrila aktivnosti Vlade Federacije BiH na raspodjeli 21.000.000,00 KM koji je u Budžetu Federacije BiH planiran za kantone i lokalne zajednice

Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na današnjoj sjednici održanoj u zgradi Parlamenta Federacije BiH je razmatrala ativnosti Vlade Federacije BiH na raspodjeli 21.000.000,00 KM koji je u Budžetu Federacije BiH planiran za kantone i lokalne zajednice. Sjednici Komisije prisustvovali su: Irfan Čengić – predsjednik Komisije, te članovi: Amela Kuskunović, Faika Mujanović – Glamočanin, Zeid Mujić, Eldin Vrače, Hasan Muratović i Salko Zildžić.

Na Komisiji su jednoglasno usvojeni sljedeći zaključci:

 

  1. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma doma Parlamenta Federacije BiH zahtijeva od Vlade Federacije BiH da Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH dostavi Informaciju o utrošenim sredstvima na stavci transfer kantonima i lokalnim zajednicama u periodu 2015.-2020. godina
  2. Prilikom usvajanja Zakona o izvršenju Budžeta za 2021. godinu Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH predlaže da se usvoji novi član Zakona kojim se Vlada Federacije BiH obavezuje da dobije mišljenje komisija za lokalnu samoupravu oba doma Parlamenta Federacije BiH prije usvajanja Odluke o raspodjeli sredstava.
  3. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH poziva Vladu Federacije BiH da donese Pravilnik sa jasnim kriterijima o raspodjeli sredstava za lokalne samouprave i kantone u Federaciji BiH.
  4. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zahtijeva da ima dva predstavnika Komisije u radnom tijelu koje će raditi na izradi Pravilnika iz tačke 3.