Kolegij SDA: Pozivamo delegate u Domu naroda FBiH da podrže Zakon o ublažavanju posljedica pandemije

Kolegij SDA: Pozivamo delegate u Domu naroda FBiH da podrže Zakon o ublažavanju posljedica pandemije

Na današnjoj sjednici Kolegija SDA usvojeni su sljedeći zaključci:

SDA pozdravlja usvajanje rebalansa budžeta i Zakona o ublažavanju posljedica pandemije u Zastupničkom domu i pozivamo delegate u Domu naroda da glasaju za zakon i tako omoguće ublažavanje posljedica udara na ekonomiju Federacije.

Pozivamo skupštine općina i kantona da, po ugledu na Federaciju BiH usvoje mjere iz svoje nadležnosti u cilju ublažavanja ekonomskih posljedica pandemije.

Pozivamo ministra finansija u Vijeću ministara Vjekoslava Bevandu da prestane sa opstrukcijama i u skladu sa obavezujućim zaključkom Vijeća ministara dostavi promisornu notu Centralnoj banci BiH kako bi se omogućilo korištenje raspoloživih sredstava MMF za brzo finansiranje u cilju ublažavanja ekonomskih i drugih posljedica pandemije.

Zahvaljujemo građanima na poštivanju propisanih mjera i istovremeno ih pozivamo na oprez i dalje disciplinirano poštivanje važećih mjera za ssprečavanje širenja zaraze koronavirusom. Pozivamo Federalni krizni štab da pažljivo prati epidemiološku situaciju i promptno reaguje u slučaju pogoršanja.