Kolegij SDA: Potpisani Protokol nije obavezujući za Vijeće ministara BiH i Vladu FBiH

SDA-logo-slider-400x189

Kolegij SDA: Potpisani Protokol nije obavezujući za Vijeće ministara BiH i Vladu FBiH

Dijeljenje


Kolegij Stranke demokratske akcije (SDA) je razmatrao potpisivanje Protokola od strane državnog i entitetskih ministara pravde i predsjednika Pravosudne komisije Brčko Distrikta u Briselu.

Navedeni Protokol potpisan je bez prethodne saglasnosti Vijeća ministara BiH i Vlade FBiH. Kao takav ne može proizvoditi nikakve obaveze.

sda.