KO SDA TK: “Nove političke partije, i pored nedemokratskih pritisaka, nikada neće moći utjecati na naš rad!”

sda

KO SDA TK: “Nove političke partije, i pored nedemokratskih pritisaka, nikada neće moći utjecati na naš rad!”


Na posljednjem održanom sastanku rukovodstva Povjereništva Kantonalnog odbora SDA TK sa predsjednicima općinskih i gradskih odbora ove partije, razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona.

Zaključeno je da formiranje novih političkih partija nema utjecaja na stanje u općinskim i gradskim odborima SDA bez obzira na dijelove Tuzlanskog kantona u kojima se nalaze.

“Evidentno je da postoje kontinuirani nedemokratski pritisci od strane aktivista novih političkih subjekata na izabrane i imenovane zvaničnike SDA i drugih političkih partija. Posebno ističemo da na njihovu žalost pomenuti pritisci ne daju očekivane im rezultate.” – navedeno je, pored ostalog u saopštenju za javnost poslije održanog sastanka.

SDA osuđuje tu vrstu političkog nedemokratskog djelovanja i još jednom podsjeća da se radi o privatnoj partiji, koja ima za cilj ostvarivanje ličnih, a ne opštih interesa, navodi se dalje.

“SDA poziva patriotski opredjeljene građane da prepoznaju takve pojedince i pojave, osude njihovo djelovanje u cilju jačanja i očuvanja jedine nam Bosne i Hercegovine.” – zaključeno je sa ovog skupa.

Na sastanku su utvrđeni i termini opštinskih tribina koje imaju za cilj upoznavanje građana sa aktuelnom političkom situacijom i pripremu za predstojeće Opće izbore.