KO Asocijacije „FATMA“ SDA TK: Održan sastanak u cilju saradnje i daljeg djelovanja

s logo

KO Asocijacije „FATMA“ SDA TK: Održan sastanak u cilju saradnje i daljeg djelovanja

sU četvrtak, 18.4.2013. godine su članice KO Asocijacije „FATMA” SDA TK u prostorijama Kantonalnog odbora SDA održale sastanak na kojemu je usvojen Program rada KO Asocijacije „FATMA” SDA TK do kraja 2013 godine.

Predsjednica KO Asocijacije „FATMA” SDA TK Alma Hajdarević je članicama detaljno prezentovala i Strategiju djelovanja Asocijacije „FATMA” SDA BiH 2013.-2016. koja je usvojena na Predsjedništvu FATME 3.11.2012 godine, a na osnovu koje djelovanje Asocijacije „FATMA” dobija sve veću organizovanost i snagu, u cilju stvaranja mreže djelovanja i predstavljanja humane dimenzije SDA.

U mjesecu februaru KO Asocijacije „FATMA” SDA TK posjetila je predsjednica Asocijacije „FATMA” SDA BiH Mr.sci Kenela Zuko koja je KO FATME TK upoznala sa trenutnim aktivnostima rada FATME na području cijele BiH, i ciljevima koje FATMA namjerava realizovati u daljem periodu.

KO Asocijacije „FATMA” SDA TK će slijedeći programske ciljeve SDA BiH, te Kantonalnog odbora SDA, nastaviti i dalje da radi na realizaciji raznih aktivnosti dogovorenih na sastanku, i povećanju broja članica unutar Asocijacije „FATMA” u svakom općinskom odboru.

sda.ba