Klub vijećnika SDA u OV Tuzla razmotrio dnevni red predstojeće 33. sjednice Općinskog vijeća Tuzla

33001

Klub vijećnika SDA u OV Tuzla razmotrio dnevni red predstojeće 33. sjednice Općinskog vijeća Tuzla

33006Klub vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla danas je razmotrio dnevni red  33. redovne sjednice Općinskog vijeća koja će biti održana u srijedu 13. jula u 9,30h u sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

DNEVNI RED SJEDNICE 

 1. Vijećnićka pitanja

 2. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Akcionog plana energetski održivog razvoja općine Tuzla (SEAP)

 3. Razmatranje i usvajanje  Odluke o dopuni Odluke o administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi

4.Razmatranje i usvajanje Regulacionog plana poslovno-proizvodne zone „ Mlake – Šićki Brod „ u Tuzli (prednacrt)

5. Razmatranje i usvajanje imovinsko-pravnih akata

6) Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Općina Tuzla za 2010. godinu:

a) Centralno grijanje d.d.Tuzla

b) JKP „ Vodovod i kanalizacija“ Tuzla

7)  Razmatranje Izvještaja o radu javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tuzla :

a) JU „ Dom mladih“ Tuzla

8. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti zapošljavanja-Izvještaj o radu Biroa za zapošljavanje Tuzla za 2010. godinu

9) Razmatranje Informacije o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama sa prijedlogom mjera

10) Razmatranje Informacije o snabdijevanju električnom energijom područja općine Tuzla   

11) Tekuća pitanja :

a) Obavještenje Službe civilne zaštite o razlozima prolongiranja roka izrade Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla