Klub vijećnika SDA u OV Tuzla razmotrio dnevni red predstojeće 32. sjednice Općinskog vijeća Tuzla

img_3002

Klub vijećnika SDA u OV Tuzla razmotrio dnevni red predstojeće 32. sjednice Općinskog vijeća Tuzla


img_3001
Klub vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla održao je sastanak na kojem se razgovaralo o predstojećoj sjednici Vijeća koja će biti održana u petak 24. juna u 9,30h u sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Vijećnici su razmotrili dnevni red i usaglasili svoja zaduženja.

DNEVNI RED SJEDNICE 

 1. Vijećnićka pitanja

 2. Razmatranje i usvajanje Regulacionog plana poslovno-proizvodne zone „ Poljana“ u Tuzli – I faza –Urbanistička osnova

 3. Razmatranje i usvajanje  Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o zamjeni prava vlasništva na stanovima

4.Razmatranje i usvajanje imovinsko-pravnih akata

5. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Općina Tuzla za 2010. godinu :

a) Tržnice – oijace d.o.o. za usluge i trgovinu Tuzla

6) Razmatranje Izvještaja o radu javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tuzla:

a) JU Gradski stadion Tušanj Tuzla

7)  Razmatranje Informacije o aktuelnoj problematici u oblasti stambenog zbrinjavanja branilačke populacije

8. Razmatranje Informacije o gradskom i prigradskom saobraćaju na području općine Tuzla

9 ) Tekuća pitanja :

a) Urgencija za realizaciju nerealiziranih zaključaka Općinskog vijeća Tuzla

b) Urgencija za dostavljanje odgovora na vijećnićka pitanja

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla