Klub vijećnika SDA u OV Tuzla razmotrio dnevni red predstojeće 31. sjednice Općinskog vijeća Tuzla

img_2451

Klub vijećnika SDA u OV Tuzla razmotrio dnevni red predstojeće 31. sjednice Općinskog vijeća Tuzla

 

Klub vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla održao je sastanak u proširenom sazivu na kojem se razgovaralo o predstojećoj sjednici Vijeća koja će biti održana u utorak 31. maja u 9,30h u sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Vijećnici su razmotrili dnevni red i usaglasili svoja zaduženja.

DNEVNI RED SJEDNICE 

 1. Vijećnićka pitanja

 2. Razmatranje i usvajanje Odluke o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana područja slijeganja  – prostorna cjelina staro gradsko područje „ Hendek – Pazar“ u Tuzli

 3. Razmatranje i usvajanje :

a) Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za provođenje Javnog oglasa o davanju u zakup općinskih poslovnih prostorija

b) Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava

c) Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za provođenje Javnog konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta

d) Rješenja o imenovanju Komisije za odabir korisnika pomoći za rekonstrukciju stambenih objekata i održiv povratak

e) Odluke o obrazovanju Koordinacijske radne grupe za izradu i donošenje propisa o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija Općine Tuzla

4.Razmatranje i usvajanje imovinsko-pravnih akata

5. Razmatranje i usvajanje:

a) Elaborata o daljem razvoju i proširenju djelatnosti JP Radio Tuzla d.o.o

b) Odluke o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP Radio Tuzla d.o.o

6) Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup općinskih poslovnih zgrada, prostorija i garaža

7 ) Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Općina Tuzla za 2010. godinu:

a) JKP Komunalac Tuzla

b) JKP Saobraćaj i komunikacije -Tuzla d.o.o. Tuzla

c) JKP Pannonica d.o.o. Tuzla

d) JP RPC Tuzla – Inkubator Lipnica d.o.o.Tuzla

e) JKP Komemorativni centar d.o.o. Tuzla

f) JP Biznis inovacije i tehnologije d.o.o.Tuzla

  1. 8) Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tuzla:

a)      JU za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla

b)      JZU Dom zdravlja sa Poliklinikom Dr.Mustafa Šehović Tuzla

c)      JZU Gradske apoteke Tuzla

9. Tekuća pitanja :

a) Odgovor Federalnog ministarstva pravde u vezi rješavanja problema smještaja u psihijatrijsku zdravstvenu ustanovu lica kojima je u pravomoćno okončanim krivičnim postupcima izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja

b) Inicijativa za rješavanje ključnog statusa boraca općine Tuzla

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla