Klub vijećnika SDA u OV Tuzla razmotrio dnevni red predstojeće 29. sjednice Općinskog vijeća Tuzla

klub vijecnika2

Klub vijećnika SDA u OV Tuzla razmotrio dnevni red predstojeće 29. sjednice Općinskog vijeća Tuzla

Klub vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla održao je sastanak na kojem se razgovaralo o predstojećoj sjednici Vijeća koja će biti održana u utorak 29. marta u 9,30h u sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Vijećnici su razmotrili dnevni red i usaglasili svoja zaduženja.

 

DNEVNI RED SJEDNICE :

  1. Vijećnićka pitanja
  2. Razmatranje teksta osude izjava i postupaka zvaničnika Republike Srpske u vezi najave podjele BiH
  3. Razmatranje i usvajanje Odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta prostorne cjeline Tabašnice – Atik Mahala u obuhvatu prostorne cjeline staro gradsko područje u Tuzli
  4.  Razmatranje i usvajanje Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni stambenog prostora iz prethodne godine
  5.  Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja ušteda u općini Tuzla
  6.  Razmatranje i usvajanje :

a)      Odluke o proglašenju javnih dobara (JKP „ Centralno grijanje „ Tuzla)

b)      Odluke o proglašenju javnih dobara (JKP „ Vodovod i kanalizacija „ Tuzla)

c)      Odluke o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „ Vodovod i kanalizacija „ d.o.o. Tuzla o izmjeni i dopuni opštih uslova za snabdijevanje vodom i uslugom odvođenja otpadnih voda općine Tuzla

d)      Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi sa povjeravanjem na upravljanje i korištenje javnih dobara

8. Razmatranje i usvajanje imovinsko-pravnih akata

9. Razmatranje i usvajanje Rješenja o prenosu ovlaštenja

10. Razmatranje:

a) Informacije o realizaciji Programa za podršku razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tuzla za 2010. godinu

b) Informacije o realizaciji Programa korištenja sredstava za podršku projekata iz oblasti poduzetništva za 2010. godinu

11. Razmatranje:

a) Informacije o stanju sigurnosti za 2010. godinu

b) Informacije o nemogućnosti izvršenja kazni zatvora i mjera prisilnog smještaja u psihijatrijsku zdravstvenu ustanovu  izrečenih u pravomoćno okončanim krivičnim postupcima

c) Informacije Općinskog suda u Tuzli u vezi sa statusom krivičnih predmeta

12. Razmatranje Informacije o socijalnom statusu branilačke populacije i realizaciji dopunskih prava korisnika boračko-invalidske zaštite sa područja općine Tuzla u svjetlu važećih zakonskih propisa sa prijedlozima mjera

13. Razmatranje Informacije o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća Tuzla za 2010. godinu

14. Razmatranje Informacije Radne grupe za analizu stanja i predlaganje mjera za poboljšanje stanja u TVT d.o.o. i JP Radio Tuzla

15. Tekuća pitanja :

a) Informacija o aktivnostima na relizaciji zaključaka Općinskog vijeća Tuzla o potrebi ubrzanog rada na izradi normativnih akata, kojima se reguliše radno-pravni status uposlenika

b) Urgencija za realizaciju ranije usvojenih inicijativa, urgencija i zaključaka Općinskog vijeća Tuzla

c) Obavještenje Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline o razlozima prolongiranja roka izrade Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana kompleksa Behram-begove medrese u Tuzli

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla