Klub vijećnika SDA u OV Tuzla : Potrebno je vjerodostojno pratiti usvojeni Program rada Općinskog vijeća

p3291382

Klub vijećnika SDA u OV Tuzla : Potrebno je vjerodostojno pratiti usvojeni Program rada Općinskog vijeća

U januaru mjesecu ove godine Općinsko vijeće Tuzla je usvojilo Plan i program rada za 2011. godinu. Prema tom Planu i programu, u februaru je trebala biti razmatrana Informacija o problematici pasa lutalica i prijedlog mjera za rješavanje tih problema. Takođe, na martovskoj sjednici je trebala da bude razmatrana Informacija o realizaciji kapitalnih projekata za 2010. godinu. Međutim, niti jedna od tih tačaka nije uvrštena u dnevni red ni 29. redovne sjednice Vijeća koja je održana 29. marta ove godine.

Stoga se vijećnik SDA Sabahudin Imamović obratio predsjedavajućoj koja se nalazi na čelu Kolegija Vijeća odnosno tima koji priprema rad Vijeća, da mu odgovori zašto te dvije tačke nisu uvrštene u dnevni red.

Imamović je napomenuo da se radi o veoma važnim tačkama, obzirom da se građani Tuzle svakodnevno susreću sa problemima koje prouzrokuju psi lutalice, dok druga Informacija treba da ukaže u koje projekte se ulaže budžetski novac.

Nakon šire rasprave na 29. redovnoj sjednici Vijeća, usvojena je inicijativa da se Općinsko vijeće odredi naspram općinskih službi koje ne dostave materijale na vrijeme, te da se navedena inicijativa uputi načelniku Općine Tuzla i resornim službama za poštovanje rokova za dostavljanje materijala o Programu rada Općinskog vijeća Tuzla.

Imamović je podvukao i odnos Vijeća i izvršne vlasti, napomenuvši pri tome da se ne dobijaju redovno odgovori na vijećnićka pitanja kao i to da se pojedine usvojene inicijative ne realizuju. On smatra da na ovaj način Općinsko vijeće Tuzla gubi ugled, što je nedopustivo, obzirom da je to Vijeće najvjerodostojniji predstavnik građana općine Tuzla.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla