Klub vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla je protiv poskupljenja komunalnih usluga građanima Tuzle

img_6423

Klub vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla je protiv poskupljenja komunalnih usluga građanima Tuzle

 

img_6419
Klub vijećnika Općinskog odbora Stranke demokratske akcije Tuzla na 39. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Tuzla koja je održana 28. februara ove godine nije podržao Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP ” Komunalac” d.o.o Tuzla o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena odvoza sanitarnog otpada na području općine Tuzla. Ova odluka za koju su glasala 23 vijećnika, od kojih svih šesnaest iz vladajuće partije, znači novo poskupljenje komunalnih usluga građanima Tuzle u iznosu od dvije konvertibilne marke i to, kako se navodi, za nabavku, održavanje i zamjenu, dezinfekciju i dezinskeciju posuda za komunalni otpad te odvoz i deponovanje pepela, šljake i krutog otpada.

Smatramo da nije u redu da se na ovaj način obmanjuju građani Tuzle i da se povećanjem cijene na računu kojeg su obavezni da plate sanira finansijsko stanje u Javnom komunalnom preduzeću „ Komunalac d.o.o. Tuzla “.

Klub vijećnika SDA Tuzla nema ništa protiv da se iz Budžeta Općine Tuzla pomogne javnim preduzećima koja posluju sa gubitkom, ali nismo za to da se to rješava preko leđa građana. Mi za ovakvu Odluku nismo mogli glasati jer smatramo da nisu iscrpljene sve mogućnosti da se na drugačiji i bezbolniji način po građane Tuzle riješi ovaj problem. U općini Tuzla ima preko trideset hiljada domaćinstava i preko dvije hiljade privrednih subjekata što znači da će otprilike šesdeset hiljada konvertibilnih maraka mjesečno građani Tuzle i ti privredni subjekti izdvajati za ove namjene. Sama Odluka je pravno kompleksna i komplikovana i njenim usvajanjem se krše odredbe Zakona o zaštiti potrošača, a takođe je protivna Odluci o komunalnom redu. S jedne strane, spominje se da je povećanje cijene zbog odvoza pepela i krutog materijala, a znamo da u opštini Tuzla stambene zgrade imaju uglavnom centralno grijanje i tu pepela nema. Drugo, kada su u pitanju prigradske mjesne zajednice, tu građani sami kupuju posude u koje odlažu smeće i mi smatramo da nema utemeljenja da se naplaćuju dvije konvertibilne marke za popravku tih posuda kada su njihove i ne popravlja ih niko.

Napominjemo da Općinski odbor SDA Tuzla i Klub vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla rade u korist svih građana te da smo i prilikom poskupljenja usluga JKP Centralno grijanje, kao i JKP Vodovod bili kategorično protiv jer to smatramo direktnim udarom na budžet domaćinstava.

Javna komunalna preduzeća su najvažnija preduzeća u općini Tuzla jer njihov rad direktno oslikava uslove u kojima žive građani Tuzle. Interesi građana Tuzle i njihov kvalitetan život u lokalnoj zajednici su za SDA Tuzle uvijek bili prioritet te će stoga Općinski odbor Stranke u predstojećem periodu organizovati javne tribine po mjesnim zajednicama kako bi se sami građani izjasnili o organizaciji javnih preduzeća.

Klub vijećnika SDA je na februarskom zasjedanju Vijeća predložio i jednu tematsku sjednicu u narednom periodu na kojoj bi se govorilo o radu javnih preduzeća u općini Tuzla i njihovoj eventualno boljoj organizaciji.Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla