Klub vijećnika SDA Tuzla održao sastanak

klub vijecnika1

Klub vijećnika SDA Tuzla održao sastanak

 

klub vijecnika2U okviru priprema za narednu sjednicu Općinskog vijeća Tuzla, Klub vijećnika SDA održao je sastanak. Na sastanku je razmotren dnevni red 42. redovne sjednice Vijeća koja je zakazana za četvrtak 31.maj 2012. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h

DNEVNI RED

-Usvajanje Zapisnika sa četrdesetiprve redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 26. 04. 2012. godine

1.VIJEĆNIĆKA PITANJA

2. RAZMATRANJE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE TUZLA

3. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RADNOM VREMENU OBJEKATA U OBLASTI TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA, OBRTNIČKE I SRODNIH DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA

4. RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO-PRAVNIH AKATA :

a) Odluka o davanju na korištenje poslovnih prostora JU Dom mladih Tuzla

b) Odluka o promjeni statusa nepokretnosti, broj :

– 01/08-31-11571/11 (Mrkaljević Mensur, lokacija KO Simin Han)

c) Odluka o neprihvatanju zahtjeva za zamjenu nekretnina, broj :

– 01/08-31-10181/11 ( Hotel „Tuzla” Tuzla, lokacija KO Tuzla III)

d) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja radi građenja na građevinskom zemljištu, broj :

– 01/08-31-5729/11 ( Avdić H. Satka ud. Bahrudina, lokacija KO Tuzla III)

– 01/08-31-3502/12 (Hrustić rođ.Palavrić A.Fahira, lokacija KO Tuzla III)

– 01/08-31-3081/11 (Sadiković A. Alirizah, lokacija KO Tuzla III)

e) Zaključak o neprihvatanju ponude za preuzimanje gradskog građevinskog zemljišta, broj:

– 01/08-31-8536/11 ( Begić M.Merima i Began, lokacija KO Tuzla II)

– 01/08-31-1328/12 ( Perđun Vladimir i Zvonko i Vučičević Katica, lokacija KO Simin Han)

f) Zaključak o ispravci greške o Rješenju Općinskog vijeća Tuzla broj: 01/08-31-967811 od 28.03.2012.godine broj:

– 01/08-31-9678/11-I ( Hrbatović Ramo, lokacija KO Tuzla IV)

g) Zaključak o ispravci greške u Rješenju Općinskog vijeća Tuzla broj: 01/08-31-942/12 od 28.03.2012.godine, broj

– 01/08-31-3573/12 ( Ibrahimović Zehra, lokacija KO Solina)

5. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU JAVNIH I DRUGIH PREDUZEĆA, ČIJI JE OSNIVAČ ILI SUOSNIVAČ OPĆINA TUZLA ZA 2011.GODINU

a) JP SKPC Mejdan Tuzla

b) JP Veterinarska stanica Tuzla

c) JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla

d) JP „Biznis inovacije i tehnologije” d.o.o. Tuzla

e) JP Radio – Televizija 7, d.o.o. Tuzla

5. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU JAVNIH USTANOVA, ČIJI JE OSNIVAČ ILI SUOSNIVAČ OPĆINA TUZLA ZA 2011.GODINU

a) JU Dom mladih Tuzla

b) JZU Gradske apoteke Tuzla

c) JZU Dom zdravlja Tuzla

d) JU Centar za socijalni rad Tuzla

7. RAZMATRANJE INFORMACIJE MUP-a TK O DOGAĐAJIMA KOJI SU SE DESILI NA SONOM TRGU 12. MAJA 2012. GODINE

8. RAZRJEŠENJA I IZBORI U SAVJETIMA MJESNIH ZAJEDNICA

9. RAZMATRANJE INFORMACIJE O UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU ZAJEDNIČKIH DIJELOVA I UREĐAJA U ZGRADAMA SA PRIJEDLOZIMA MJERA

10. TEKUĆA PITANJA :

a) Inicijativa za donošenje zaključka o načinu usmjeravanja novčanih sredstava po osnovu koncesija

b) Inicijativa za donošenje zaključka OVT u vezi sa radom ambulante u MZ Mramor u dane vikenda

c) Inicijativa za dostavljanje informacije u vezi stanja klizišta i stambenih objekata ugroženih klizištem u naselju Crvene njive

d) Urgencija za realizaciju nerealiziranih zaključaka OVT

e) Inicijativa Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Općinskom načelniku za dostavljanje informacije o razlozima zbog kojih na sjednicu vijeća nije upućen prijedlog Regulacionog plana Poslovno-proizvodne zone”Mlake-Šićki Brod” u Tuzli sa pratećim odlukama

f) Urgencija prema JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla i Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ za dostavljanje informacije o konkretnim aktivnostima i mjerama poduzetim po zaključcima OVT u vezi sa dugom JKP Živinice

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla