Klub vijećnika SDA održao sastanak

klub2012004

Klub vijećnika SDA održao sastanak

klub2012002
U okviru priprema za narednu sjednicu Opštinskog vijeća Tuzla danas je u prostorijama Opštinskog odbora SDA Tuzla održan sastanak Kluba vijećnika SDA Tuzla. Na sastanku je razmotren dnevni red 38. redovne sjednice Vijeća koja je zakazana za 31.januar 2012. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.

 

DNEVNI RED:

– Usvajanje Zapisnika sa tridesetsedme redovne sjednice Opštinskog vijeća Tuzla, održane dana 27.12.2011. godine

1.VIJEĆNIĆKA PITANJA

2.RAZMATRANJE I USVAJANJE PROGRAMA RADA OPŠTINSKOG VIJEĆA TUZLA ZA 2012. GODINU

3.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O NAČINU DODJELJIVANJA JAVNIH PRIZNANJA U 2012. GODINI

4.RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO-PRAVNIH AKATA:

a) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja radi građenja na gradskom građevinskom zemljištu, broj:

-01/08-31-3647/11 ( Mehanović F.Osman, lokacija KO Slavinovići)

-01/08-31-11284/11 ( Latifović S.Muaz, lokacija KO Slavinovići)

b) Rješenje o davanju saglasnosti za otuđenje nedovršene zgrade zajedno sa zemljištem, broj:

-01/08-31-11790/11 (“Helakor” d.o.o.Tuzla, lokacija KO Bukinje)

5. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG PLANA UTROŠKA SREDSTAVA GRANTA OPŠTINE TUZLA ZA 2012. GODINU FONDACIJE ISTINA PRAVDA POMIRENJE TUZLA

6.RAZRJEŠENJA I IZBORI U SAVJETIMA MJESNIH ZAJEDNICA

7.TEKUĆA PITANJA:

a) Inicijativa za poboljšanje uslova sigurnosti u saobraćaju na Južnoj magistrali

b) Urgencija za realizaciju zaključaka Opštinskog vijeća sa 22. i 23. redovne sjednice

klub2012003

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla