Klub vijećnika SDA održao sastanak

klub9111

Klub vijećnika SDA održao sastanak

 

U okviru priprema za narednu sjednicu Općinskog vijeća Tuzla danas je u prostorijama Općinskog odbora SDA Tuzla održan sastanak Kluba vijećnika SDA Tuzla. Na sastanku je razmotren dnevni red 9. redovne sjednice Vijeća koja je zakazana za ponedjeljak 08. juli 2013. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.

klub911
DNEVNI RED:

I DIO SJEDNICE- TEMATSKI

1. RASPRAVA O PRAVCIMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA

II DIO SJEDNICE – REDOVNI

1.VIJEĆNIČKA PITANJA

2.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA U OPĆINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU TUZLA

3.RAZMATRANJE I USVAJANJE :

a) IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE

b) ODLUKE O IMENOVANJU DVA ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE TUZLA

4.RAZMATRANJE I USVAJANJE :

a) REGULACIONOG PLANA CENTRALNOG GRADSKOG GROBLJA ” DREŽNIK” U TUZLI

b) ODLUKE O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA CENTRALNOG GRADSKOG GROBLJA ” DREŽNIK” U TUZLI

c) ODLUKE O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA CENTRALNOG GRADSKOG GROBLJA ” DREŽNIK” U TUZLI

5.RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO-PRAVNIH AKATA:

a) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o zamjeni nekretnina, broj:

-01/08-31-7629/12-I (Općina Tuzla i ” Vokel” d.o.o. Posušje, lokacija KO Husino)

b) Odluka o izmjenjenoj granici katastarskih općina Tuzla I i Tuzla IV

-01/08-31__/13

c) Odluka o izmjenjenoj granici katastarskih općina Tuzla II i Tuzla III

-01/08-31__/13

d) Odluka o izmjenjenoj granici katastarskih općina Tuzla I i Husino

-01/08-31__/13

e) Odluka o izmjenjenoj granici katastarskih općina Tuzla IV i Husino

-01/08-31__/13

f) Odluka o davanju na korištenje Tuzlanskom kantonu – Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak objekta i pripadajućeg zemljišta, broj :

-01/08-31___/13 (Za potrebe smještaja ” Centra za autizam”, lokacija KO Bukinje)

g) Odluka o davanju na korištenje poslovnih prostora JU Dom mladih Tuzla, broj:

-01/08-31___/13 (lokacija KO Tuzla II)

h) Zaključak o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj :

-01/08-31-3182/13 (Divković B.Zdenka, lokacija KO Tuzla III)

6.RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU JAVNIH I DRUGIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ ILI SUOSNIVAČ OPĆINA TUZLA ZA 2012. GODINU:

a) JKP ” Vodovod i kanalizacija” Tuzla

b) JP RTV “7” Tuzla

c) ” Tržnice-pijace” d.o.o. Tuzla

d) JKP ” Komunalac” Tuzla

e) JP Centralno grijanje d.d.Tuzla


7.RAZMATRANJE INFORMACIJE O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA PREVENCIJE MALOLJETNIČKOG PRESTUPNIŠTVA I PRIMJENE ALTERNATIVNIH MJERA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA

8.RAZMATRANJE I USVAJANJE:

a) RAZRJEŠENJA I IZBORI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA U SAVJETIMA MJESNIH ZAJEDNICA

b) RAZRJEŠENJE/SMJENA/OSUDA ZLOUPOTREBE DUŽNOSTI I NEPRIMJERENOG PONAŠANJA PREDSJEDNIKA SAVJETA MZ DOBRNJA KIŠIĆ HUSNIJE NA SKUPU GRAĐANA U MZ DOBRNJA

9.TEKUĆA PITANJA

a) Urgencija za realizaciju nerealiziranih zaključaka Općinskog vijeća Tuzla

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla