Klub vijećnika SDA održao sastanak

klub7006

Klub vijećnika SDA održao sastanak

 

U okviru priprema za narednu sjednicu Općinskog vijeća Tuzla danas je u prostorijama Općinskog odbora SDA Tuzla održan sastanak Kluba vijećnika SDA Tuzla. Na sastanku je razmotren dnevni red 7. redovne sjednice Vijeća koja je zakazana za četvrtak 30.maj 2013. godine u BKC-u Tuzla, sa početkom u 9:30h.

klub7004
DNEVNI RED:

– Usvajanje Zapisnika sa šeste redovne sjednice Općinskog vijeća Tuzla, održane dana 25.04.2013. godine

1.VIJEĆNIČKA PITANJA

2.RAZMATRANJE I USVAJANJE :

a) RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE TUZLA

b) ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE DVA ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE TUZLA

c) JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE DVA ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE TUZLA

3.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA OPĆINE TUZLA ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2013.GODINE

4.RAZMATRANJE I USVAJANJE:

a) ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU OPĆINE TUZLA (RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BiH)

b) ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU OPĆINE TUZLA (KFW)

5.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP “KOMUNALAC” D.O.O.TUZLA O UTVRĐIVANJU CIJENA ODVOZA I DEPONOVANJA KOMULANOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA

6.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJA PRIGRADSKIH AUTOBUSKIH STANICA U OPĆINI TUZLA

klub7007
7.RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA :

a) REGULACIONOG PLANA CENTRALNOG GRADSKOG GROBLJA ” DREŽNIK” U TUZLI

b) ODLUKE O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA CENTRALNOG GRADSKOG GROBLJA ” DREŽNIK” U TUZLI

8.RAZMATRANJE I USVAJANJE :

a) RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PROMETNE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI I PRAVA

b) RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA DODJELU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

c) RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA O DAVANJU U ZAKUP OPĆINSKIH POSLOVNIH PROSTORIJA

d) RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ODABIR KORISNIKA POMOĆI ZA REKONSTRUKCIJU STAMBENIH OBJEKATA I ODRŽIV POVRATAK

e) RJEŠENJA O IMENOVANJU KOORDINACIJSKE RADNE GRUPE ZA IZRADU I DONOŠENJE PROPISA O PRETPOSTAVKAMA, NAČELIMA I NAČINU IZRADE PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE TUZLA

9.RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO-PRAVNIH AKATA:

a) Rješenje o utvrđivanju, uz naknadu, prava korištenja radi građenja na gradskom građevinskom zemljištu, broj:

-01/08-31-9570/10 (Nakičević M.Mirzeta i Kovačević H.Adis, lokacija KO Tuzla IV)

– 01/08-31-2237/13 (Junuzagić J.Nusret, lokacija KO Solina)

– 01/08-31-3513/12 (“Ibra” d.o.o.Tuzla, lokacija KO Tuzla IV)

– 01/08-31-6731/12 ( Kadrić S.Hasan, lokacija KO Tuzla III)

b) Zaključak o neprihvatanju ponude za preuzimanje gradskog građevinskog zemljišta, broj:

– 01/08-31-8155/13 (Dautović A.Rasim, lokacija KO Tuzla I)

c) Zaključak o odbacivanju preuranjenog zahtjeva za prodaju garaže u ulici II Krajiške br.7, Tuzla, broj:

– 01/08-31-1744/13 (Nuridin Hajrudin, lokacija KO Tuzla I)

d) Zaključak o odbacivanju nepotpunog zahtjeva o preuzimanju iz posjeda neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, broj:

– 01/08-31-1786/13 (Hodžić J.Rifat, lokacija KO Tuzla I)

10.RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU JAVNIH I DRUGIH PREDUZEĆA, ČIJI JE OSNIVAČ ILI SUOSNIVAČ OPĆINA TUZLA ZA 2012. GODINU

a) JKP Pannonica d.o.o. za sportsko-rekreativne aktivnosti Tuzla

b) JP SKPC ” Mejdan” d.o.o. Tuzla

11.RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU JAVNIH USTANOVA, ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA TUZLA ZA 2012. GODINU:

a) JU za predškolski odgoj i obrazovanje ” Naše dijete” Tuzla

b) JU Centar za socijalni rad Tuzla

12.RASPRAVA O INICIJATIVI ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

13.RAZMATRANJE INFORMACIJE O PRIRODNOJ NEPOGODI OD 11.05.2013. GODINE I STANJU NA TERENU NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA

14.IZBORI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SAVJETA MZ-ca

15.TEKUĆA PITANJA:

a) Obavještenje JKP ” Komemorativni centar ” d.o.o. Tuzla o razlozima prolongiranja izrade Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu

b) Obavještenje JKP ” Komunalac” Tuzla o razlozima prolongiranja izrade Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu

c) Inicijativa za postavljanje pješačkog prijelaza na tzv. Južnoj saobraćajnici (sjeverna strana kod Prinčeve džamije)

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla