Klub bošnjačkog naroda povukao zaštitu vitalnog nacionalnog interesa: I sukob interesa ide na sud

dom-naroda1-400x266

Klub bošnjačkog naroda povukao zaštitu vitalnog nacionalnog interesa: I sukob interesa ide na sud

 

Ustavni sud BiH očitovat će se da li su izmjene i dopune Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, koje je po hitnom postupku predložilo Vijeće ministara, štete po vitalne nacionalne interese bošnjačkog naroda. Većina Kluba bošnjačkog naroda, delegati Sulejman Tihić, Halid Genjac i Nermina Kapetanović, na sjednici Doma naroda PSBiH pokrenuli su inicijativu kojom se taj zakonski akt proglašava štetnim za vitalne nacionalne interese bošnjačkog naroda.


Kako klubovi srpskog i hrvatskog naroda nisu ocijenili da se radi o povredi vitalnog nacionalnog interesa, a kako nije bilo saglasnosti ni na komisiji formiranoj od predstavnika sva tri kluba, konačan stav o tome donijet će Ustavni sud BiH.

Do sudske odluke, zaustavljen je dalji postupak izjašnjavanja o izmjenama i dopunama Zakona. Radi se o jednom iz seta zakonskih rješenja sporazuma SDP – SNSD.

Pogubnost prijedloga

Na ovaj potez Klub bošnjačkog naroda odlučio se nakon što je Dom naroda PSBiH sa osam glasova za i dva protiv (Genjac i Kapetanović) prihvatio da se izmjene i dopune Zakona o sukobu interesa razmatraju po hitnom postupku. Genjac je istakao kako Poslovnik Doma predviđa da se akt razmatra po hitnoj proceduri, odnosno članku 122.1. samo ukoliko se radi o visokom stepenu hitnosti i jednostavnosti zakona.

“Za razmatranje ovog zakona ima vremena da se to obavi u redovnoj proceduri. Iskorištena je preporuka Venecijanske komisije, koja je pozdravila ukidanje sankcije zabrane kandidovanja, da bi se reklo da je cijeli akt dobio pozitivan stav, što nije tačno. Novi prijedlog suštinski mijenja zakon i oduzima ingerencije Centralnoj izbornoj komisiji, a propisuje uspostavu potpuno novog tijela i to sastavljenog većinom od članova PSBiH. Propisivanje da je za donošenje odluke nužno osigurati po dva predstavnika sva tri naroda i uvođenje etničkog principa odlučivanja nije ništa drugo nego blokiranje odlučivanja i urušavanja institucije sukoba interesa, što predstavlja jedan od ključnih elemenata borbe protiv korupcije. Osim toga, sve sankcije su promijenjene. Ovo je uvreda zdravog razuma”, naglasio je Genjac.

Kapetanović smatra da je prijedlog izmjena Zakona usmjeren ka legaliziranju sukoba interesa, te da bi parlamentarci trebali donositi akte o zaštiti općeg dobra, a ne za svoju korist.

“Dio građanske javnosti je s opravdanjem zabrinut da bi prijedlozi rješenja iz zakona bili po volji parlamentaraca. Neprihvatljivo je i nedopustivo razvlašćivanje CIK-a BiH. Vladajuća šestorka je uvela trend da se razmatranje i usvajanje zakona vrši po principu uzmi ili ostavi, uprkos nedvosmislenim upozorenjima međunarodne zajednice, ali i NVO. Nije obavljena konsultacija sa Venecijanskom komisijom o prijedlogu rješenja i mislim da se to trebalo učiniti prije njegovog stavljanja u proceduru”, naglasila je Kapetanović.

Inzko kao vegeta

Nakon višesatne rasprave o razmatranju informacije o sigurnosti rada u institucijama BiH, sa devet glasova za i tri suzdržana odlučeno je da, nakon što Zajednička komisija za odbranu i sigurnost PSBiH okonča raspravu i donese zaključke, zajednički kolegij PSBiH sazove posebnu sjednicu oba doma na kojoj bi se još jednom o svemu raspravljalo.

Zamjenik predsjedavajućeg Sulejman Tihić ocijenio je da se sve suviše ispolitiziralo, te da su određene političke snage to iskoristile da derogiraju rad Parlamenta BiH.

“Naravno da niko ne smije ograničiti slobodu ulaska i izlaska državnih poslanika, ali to ne smije i ne može biti opravdanje za nedolazak na posao. Na mene su u NSRS-u repetirali pištolj, dolazili smo na sjednice u pratnji SFOR-a i policije RS-a, ali nikada nam nije padalo na pamet da ne dolazimo”, istakao je Tihić.

Izaslanik hrvatskog naroda Martin Raguž ocijenio je da bi jedini ozbiljan odgovor da se spriječe slične situacije bilo redefiniranje, koje bi značilo da se definira da institucije BiH budu unutar distrikta Sarajevo. Delegat srpskog naroda Staša Košarac smatra kako je “došlo do poraza BiH, jer su demonstranti umjesto sa poslanicima, delegatima i članovima VMBiH, razgovarali sa visokim predstavnikom Valentinom Inzkom, koji se kao vegeta miješa u sve”. Time se, cijeni Košarac, predstavnicima vlasti kači meta oko vrata.

(Oslobođenje)

sda.ba