Izglasan Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica

bukvarevic

Izglasan Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodicaNa sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH izglasan je Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Usvajanjem Zakona o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica okončana je vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, na kojoj su odobreni i rebalans ovogodišnjeg budžeta i predloženi zakon o njegovom izvršenju.

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević izjavio je na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH da su predstavnici boraca dali veliki doprinos u izradi novog zakona o demobilisanim borcima.

– Opredijelili smo se da ovo bude realan i provodiv zakon. Svjesni činjenice da je proizveo probleme u proteklom periodu temeljito se pristupilo izradi svakog člana. Tako smo došli do usaglašenog tekta zakona – rekao je Bukvarević.

Zakonom o demobilisanim borcima propisano je 16 prava, među kojima su redovne mjesečne naknade onima koji su bez ikakvih primanja a stari su 57 godina i više.

Uslov je da su najmanje godinu bili u odbrambenim redovima tokom proteklog rata u BiH i najmanje godinu u evidenciji nezaposlenih.

Visina naknada bi zavisila od vremena provedenog u odbrambenim jedinicama.

Propisana je i javna objava jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Rebalansom budžeta FBiH za 2019. godinu osigurano je 25 miliona KM za primjenu ovog zakona, koji je potrebno da ga odobri i Dom naroda kako bi bilo omogućno njegovo stupanje na snagu.

Analizom stanja demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica kroz sistemske evidencije Zavoda za zapošljavanje, PIO/MIO, IDEEA i evidencija sa kojima raspolaže Ministarstvo utvrđeno je da bi pravo po ovom zakonu moglo ostvariti oko 20.000 demobiliziranih branilaca koji se nalaze u stanju potrebe.