IO SDA Tuzla: Razmatrana aktuelna politička situacija, potvrđen prijem za 84 nova člana

IO SDA Tuzla: Razmatrana aktuelna politička situacija, potvrđen prijem za 84 nova člana

Izvršni odbor GO SDA Tuzla održao je u petak 19. juna 2020. godine 4. redovnu sjednicu. Na dnevnom redu razmatrana je aktuelna politička situacija i informacija o aktivnostima GO SDA Tuzla, potvrđivanje pristupnica u Stranku i kadrovska pitanja.

Izvjestioci po drugoj tački dnevnog reda bili su Salko Zildžić predsjednik GO SDA Tuzla, Salko Bukvarević potpredsjednik GO SDA Tuzla, Srđan Mićanović ministar u Vladi TK, Zumra Begić, zastupnica u Skupštini TK i Mirza Tupajić predsjednik Kluba  vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla.

Informaciju o dosadašnjim aktivnostima Izvršnom odboru je iznio predsjednik Salko Zildžić. Informacija je obuhvatila period od 15. decembra 2019. kada je održana Izborna skupština GO SDA Tuzla na kojoj je izabran novi predsjednik i rukovodstvo Gradskog odbora.

Kako je istakao predsjednik Zildžić, 09.januara ove  godine je održana 2.sjednica Skupštine GO SDA Tuzla na kojoj je usvojen Program rada sa finansijskim planom za 2020.godinu.

U mjesecu januaru predsjednik i rukovodstvo obišli su 13 mjesnih ogranka u cilju upoznavanja članstva i rukovodstva MO o ciljevima i aktivnostima za naredni period.

U februaru su održane Izborne skupštine Asocijacije mladih i Organizacije Žena GO SDA Tuzla.

Do pojave pandemije koronavirusa održane su tri redovne sjednice IO SDA Tuzla te tokom pandemije IO se nekoliko puta izjašnjavao na telefonskim sjednicama. Između ostalog, u posmatranom periodu

  • Imenovana je Kadrovska komisija SDA Tuzla,
  • Usvojene su odluke o strukturi Savjeta GO SDA Tuzla,
  • Usvojena je Odluka o članarinama za funkcionere SDA Tuzla,
  • Utvrđen je prijedlog Programa rada SDA Tuzla za 2020. godinu
  • Potvrđene su pristupnice za 81 novog člana SDA Tuzla,
  • Usvojena je preporuka mjesnim odborima za pomoć socijalno ugroženima na području svog mjesnog odbora,
  • Usvojena Odluka o akciji prikupljanja novčanih sredstava za socijalno ugrožene
  • Podjeljeno je 350  prehrambenih paketa socijalno ugroženim građanima Tuzle, 
  • Kontinuirano su praćene aktivnosti kluba vijećnika i u skladu sa istim IO je davao podršku i sugestije.

U skladu sa izbornim rezultatom i  značajem, Gradski odbor SDA Tuzla u okviru izbora u KO SDA TK pozicioniran je sa tri direktna člana, dva člana i jednim potpredsjednikom u IO SDA TK, a reprezentaciju ovog Gradskog odbora dodatno snaži i predsjednica OŽ SDA TK, koja je članica GO SDA Tuzla i član po funkciji IO SDA TK.

Tokom mjeseci izolacije pokrenute su aktivnosti na uspostavi online komunikacije za funkcionere i članove SDA Tuzla te se aktivno radi na širenju mreže.

Trenutno SDA Tuzla operira sa listom kadrova od 99 članova SDA koji obnašaju neku od pozicija u strukturama vlasti- (Državni nivo-2; Federalni nivo-8; Općinski nivo-67).

U okviru druge tačke dnevnog reda usvojen je zaključak prema KO SDA TK:

  • GO SDA Tuzla predlaže da KO SDA TK održi tematsku sjednicu na temu sagledavanja uticaja pandemije Virusom Covid 19 na privredu Tuzlanskog kantona. Na bazi sagledavanja stanja neophodno je predložiti kratkoročne i dugoročne mjere za saniranje posljedica  i mjere za unapređenje preduslova za  brži privredni rast u najvažnijim privrednim granama. Za stručno sagledavanja stanja u najvažnijim oblastima privrednog i društvenog zivota u TK neophodno je formirati Savjete-stručna tijela koja bi kreirala smjernice za unapređenje stanja u svim oblastima iz nadležnosti Kantona.

GO SDA Tuzla je aktivno učestvovao u obilježavanju značajnih datuma.

Kontinuirano su održavani prijemi članova stranke i građana u prostorijama stranke.

Ukupno je u periodu prije i nakon prestanka pandemije održano 60 sastanaka sa građanima, funkcionerima SDA.

Da građani prepoznaju rad Gradskog odbora SDA Tuzla govori i podatak da su u proteklom periodu 84 osobe podnijele zahtjev za učlanjenje, od čega je skoro polovina novih članova iz reda mlade populacije.

Izvršni odbor GO SDA Tuzla je na 4. redovnoj sjednici dao saglasnost za njihovo učlanjenje.

Na ovoj sjednici bilo je riječi i o prijedlozima za članove Savjeta koji djeluju unutar KO SDA TK.