INTERVJU- Salko Bukvarević: Zakon o demobilisanim borcima nije dobio pozitivno mišljenje Ministarstva finansija

600 1514288319bukvarević3

INTERVJU- Salko Bukvarević: Zakon o demobilisanim borcima nije dobio pozitivno mišljenje Ministarstva finansija

Salko Bukvarević, federalni ministar za boračka pitanja, u intervjuu za Faktor objašnjava zašto još nije donesen zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, a na čemu insistiraju iz JOB-a “Unije veterana” BiH i najavljuju masovne proteste ukoliko se ne donese do aprila iduće godine.


Bukvarević naglašava da zakon nije dobio pozitivno mišljenje Ministarstva finansija FBiH, a da se o zakonu, iako je trebalo, do danas nije izjasnilo Ministarstvo pravde. Smatra kako bi u 2018. godini trebalo otvoriti razgovor o jedinstvenom zakonu o pravima branilaca, a kojim bi se jasno mogle definisati sve kategorije boraca i članova njihovih porodica, pa tako i riješiti pitanje demobilisanih boraca.

Možete li nam reći ko je je kriv što zakon o pravima demobilisanih boraca još nije donesen?

– Nakon preuzimanja ovog ministarstva, zajedno sa predstavnicima boračkih organizacija, formirali smo jednu radnu grupu koja je pripremila prednacrt zakona o demobilisanim borcima. Obišli smo svih deset kantona, bila je javna rasprava. Uzeli smo u obzir i prijedloge sa terena i taj prednacrt zakona uputili u daljnju proceduru koja podrazumijeva mišljenja federalnih ministarstava finansija i pravde, kao i Ureda za zakonodavstvo. Također smo uputili i ministarstvima kojih se to tiče, zdravstva, za rad i socijalnu politiku i za izbjegla i raseljena lica. U toj proceduri od Ministarstva finansija smo dobili negativno mišljenje, a Ministarstvo pravde se do dan-danas nije izjasnilo. Zbog toga taj zakon nije mogao da ide u daljnju proceduru.

Da podsjetite, šta je predviđeno tim zakonom?

– Prednacrtom je bilo planirano nekih 15 prava, od prednosti za zapošljavanje, obaveznog liječenja, zdravstveno osiguranje… Zaista izražavam žaljenje što taj zakon nije usvojen. Ali evo u toj proceduri je zaustavljen od ministara iz HDZ-a. S obzirom na to da imamo borce u stanju potrebe, zajedno smo sa Koordinacijom boračkih udruženja Armije BiH i HVO, tražili alternativno rješenje i postigli Sporazum da ćemo sredstva koja ostanu na poziciji Federalnog ministarstva preusmjeriti za rješavanje statusnih pitanja boraca. Odluku o raspodjeli tih sredstava sa kriterijima su predložila boračka udruženja, savezi i koordinacije. To želim posebno da napomenem.

Koliko je do sada boraca u stanju potrebe apliciralo za pomoć?

– Do danas, po ovom našem javnom pozivu apliciralo je više od 5.000 boraca. I borci na terenu pozdravljaju ovu odluku, prihvataju je i apliciraju. Pojedini predstavnici jednostavno, da li se osjećaju da nisu u ovome učestvovali, ili nešto drugo, ne znam, i daju izjave kakve daju. Što se mene tiče, ja sam dao podršku zakonu o demobilisanim borcima. Taj zakon nije dobio podršku Ministarstva finansija i on nažalost nije mogao u daljnju proceduru.

Kakva je sudbina tog zakona, šta dalje?

– On sada stoji dok ne dobije saglasnost Ministarstva finansija, jer se trebaju osigurati i dodatna finansijska sredstva. Procijenili smo da bi taj zakon na federalnom nivou godišnje koštao dodatnih 17 miliona KM. Nisu se mogla osigurati dodatna sredstva i on stoji u toj fazi. Jedan od prijedloga o kojem smo razgovarali sa Koordinacijom boračkih udruženja jeste da trenutna četiri zakona koja imaju na Federaciji objedinimo, a kojim se regulišu prava boračko-invalidske zaštite i deset kantonalnih zakona koji regulišu dopunska prava branilaca u narednom periodu i sa ovim petim zakonom o pravima demobilisanih boraca koji bi bio.

Na koji način bi se to realizovalo?

– Da formiramo interresornu radnu grupu ispred Ministarstva i boračkih organizacija, kako bi u 2018. godini otvorili razgovor o jedinstvenom zakonu o pravima branilaca. Ja mislim da je to jedino rješenje. Ovim sporazumom smo osigurali taj fond od 315,5 miliona KM. A kroz taj jedinstveni zakon mogli bismo jasno definisati sve kategorije boraca i članova njihovih porodica pa tako i riješiti pitanje demobilisanih boraca.

Autor: Elma Duvnjak-Šalaka

Faktor.ba