INTERVJU: Prof.dr. Izudin Kapetanović i doc.dr. Sead Omerčević, članovi Izbornog štaba GO SDA Tuzla

INTERVJU: Prof.dr. Izudin Kapetanović i doc.dr. Sead Omerčević, članovi Izbornog štaba GO SDA Tuzla