Intervju doc.dr.sc. Salko Bukvarević : Patriotizam kao zvijezda vodilja

salko bukvarevic

Intervju doc.dr.sc. Salko Bukvarević : Patriotizam kao zvijezda vodilja


SDA stranka je dugi niz godina u političkom vrhu na području Tuzle. Kako ocjenjujete dosadašnje stanje u stranci i sadašnju situaciju, odnosno da li su u stranci oni ljudi koji će provoditi program, koji je i privukao veliki broj ljudi?

SDA je demokratska narodna stranka centra otvorena za sve građane kojima je država Bosna i Hercegovina na prvom mjestu. Razlikujemo se od drugih stranaka jer smo jedina stranka u kojoj se izbori organa sprovode od nivoa mjesnog odbora ka višim nivoima, i uvijek između više kandidata. Kao demokratska stranka uvažamo svačije mišljenje. Svaki član Stranke može podnijeti zahtjev, inicijativu, a o tome raspravljaju organi Stranke čije se odluke u konačnici poštuju i po njima se postupa. Svi organi OO SDA Tuzla sprovode jedinstveno program Stranke kojeg prepoznaje sve više naših sugrađana i oni se svakodnevno učlanjuju u SDA.

Vaša stranka bilježi značajan uspjeh na području Tuzle. Kakav je Vaš odnos prema drugim kolegama i odnos prema njihovim inicijativama, a kako su Vaše inicijative prihvaćene?

SDA je u Tuzli je opozicija, međutim nastojimo da djelujemo konstruktivno i da podržavamo sve ono što je korisno za građane Tuzle, ali i da ukažemo na sve negativne pojave koje karakterišu rad općinske administracije. Kroz Klub vijećnika, uputili smo više od 50 vijećničkih pitanja, a prihvaćeno je i desetak naših inicijativa tako da je naš Klub najaktivniji po ovom pitanju. Takođe, nastojimo da otvorimo, za ovu administraciju, neke osjetljive teme kao što je pitanje građenja u općini Tuzla suprotno usvojenim planskim dokumentima i urbanističkim standardima. Što se tiče inicijativa koje dolaze iz drugih stranaka, mi podržavamo sve one inicijative koje su dobre za građane Tuzle.

sa kandidatima
Nedavno je obilježena 24-ta godišnjica postojanja i rada OO SDA Tuzla. Kako je proteklo obilježavanje godišnjice i koji su planovi za budući rad OO Tuzla?

Općinski odbor Stranke demokratske akcije Tuzla je 5. avgusta 2014. godine Svečanom akademijom u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli obilježio 24. godišnjicu postojanja i djelovanja. Svečanost su svojim prisustvom uveličali predstavnici centrale SDA BiH, Kantonalnog odbora SDA TK, osnivači Stranke demokratske akcije, porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, borci Armije BiH, kandidati na listama SDA za predstojeće oktobarske izbore, članovi Glavnog odbora SDA, KO SDA TK, predsjednici i članovi Općinskih odbora, poslanici, vijećnici, predstavnici vjerskih i kulturnih institucija, predstavnici drugih političkih partija, brojni aktivisti, članovi i simpatizeri SDA.
Kada je riječ o budućem radu OO SDA Tuzla mi kao opozicija ovdje u gradu u ovom omjeru političkih snaga nastojimo da utičemo na rješavanje osnovnih životnih pitanja građana Tuzle. Naš cilj je da vratimo politički status Gradskom vijeću i mjesnim zajednicama u skladu sa Zakonom o principima lokalne uprave i samouprave. Takođe, potrebno je odgojiti i novu generaciju političara za koje će politika biti prije svega briga o javnom interesu. Tuzla je i naš grad i želimo dati doprinos u njegovom razvoju, ali činjenica je da Tuzla zaslužuje boljeg domaćina.

Kako komentirate to što je Tuzla dobila status grada ? Šta će to konkretno značiti za njene građane ?

Općinski odbor SDA Tuzla čestita građanima Tuzle na ispunjavanju kriterija općine po Zakonu o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, kojim je predviđena mogućnost formiranja grada Tuzle.Vijećnici SDA u Općinskom vijeću Tuzla, poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona kao i poslanici u Federalnom parlamentu i ministri iz reda SDA konstantno su se zalagali da Tuzla dobije status grada kakav i zaslužuje, što su potvrdili svojim glasanjem za ovu Odluku na svim nivoima. Ovaj status je potpuno opravdan shodno broju stanovnika, urbanoj infrastrukturi te iz razloga što je Tuzla oduvijek bila sportsko, kulturno i privredno sjedište Tuzlanskog kantona. Na ovaj način Tuzla će biti privlačnija i za investitore čime će se stvoriti uslovi za kvalitetniji život građana i dalji razvoj grada. Građani Tuzle su to zaslužili svojim patriotizmom. Dali su četiri brigade, preko 1000 šehida. Agresor nije ušao u ovaj grad uz Božiju pomoć i uz borbu bosanskih patriota iz Tuzle. Takođe, građani su zaslužili ovaj status i zbog toga što je ovo jedan od najotvorenijih gradova. Znamo da je u proteklom periodu, u zadnjih 100 godina, Tuzla jedan od gradova u koji se veoma mnogo dolazilo. Neki su dolazili da kopaju ugalj i so, neki da uče i budu naučeni, da liječe… Mnogi Bošnjaci u više navrata su se sklanjali u Tuzlu. Bježeći od četničkog noža oni su u Tuzli našli svoj prostor za dalji život. Mi smatramo da je svako od tih ljudi donio i dio kulture i tradicije onog prostora odakle je došao i samim tim je jačao i obogaćivao naš grad.

Šta je ključno što je SDA uradila u OV i koje su to mjere prepoznate kao dobrodošle za TK i sve njene građane ?

Klub vijećnika SDA sprovodi politiku Općinskog odbora SDA Tuzla, a stavovi o svim važnijim pitanjima koja se nađu na dnevnom redu Vijeća zauzimaju se na osnovu političkih konsultacija sa predsjednikom OO SDA Tuzla i Izvršnim odborom, a u pripremama za sjednice stručnu pomoć nam pružaju i odgovarajući Savjeti OO SDA Tuzla. Obzirom da je komunalna problematika na ovom nivou vlasti u prvom planu, za kvalitetan rad Kluba vijećnika potrebno je više informacija sa terena. U tom pogledu mogu nam pomoći svi građani općine Tuzla kako bi putem inicijativa i vijećničkih pitanja ukazali na probleme u ovoj oblasti kojih je zaista puno. Kao Klub nismo podržali povećanje cijene odvoza smeća. Uporno smo isticali da ova odluka Nadzornog odbora Komunalca o utvrđivanju cijena odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području općine Tuzla u sebi nosi diskriminatorske elemente jer je predvidjela da se građanima odvoz smeća naplaćuje po dva kriterija – broju članova i po kvadraturi stambenog prostora, što je suprotno Zakonu o zaštiti potrošača koji predviđa da se svim građanima usluga pruža pod jednakim uslovima. Klub vijećnika SDA je u tom pogledu podnosio inicijativu da se cijena odvoza smeća vrati na neku razumnu mjeru i da se omogući građanima da sami izaberu opciju po kojoj će plaćati odvoz smeća. Na taj način će se obezbijediti jedan pravedniji pristup i sigurno bi to pozitivno uticalo na naplativost. Povećanje cijena komunalnih usluga ne podržavamo pa tako ni povećanje cijena vode od 1. januara 2014. godine za 10 % jer nas predlagač nije ubijedio da je to uslov za dobijanje kredita pogotovo zato što otplata kredita počinje od 2018. godine.

Da li su se po Vama februarska dešavanja mogla izbjeći, kao i paljenje zgrade Kantona? Da li Vaša stranka osjeća odgovornost, s obzirom da je bila u vlasti?

Kad su se dogodila februarska dešavanja Općinski odbor SDA Tuzla je zahtijevao cjelovitu informaciju od nadležnih organa o dešavanju u Tuzli i upotrebi sile nad građanima Tuzle, koji su svoje nezadovoljstvo ispoljili okupljanjem pred sjedištem Vlade Tuzlanskog kantona. Dali smo podršku opravdanim zahtjevima nezadovoljnih radnika i zahtijevali smo hitnu sjednicu Općinskog vijeća Tuzla u povodu tih događaja, kao i hitnu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona. Iznijeli smo stav da kantonalna vlast s SDP-om na čelu treba i mora otvoreno razgovarati sa radnicima u smjeru rješavanja problema koji su i doveli do ovih događaja.

Šta mislite o aktuelnoj vlasti, da li ima dovoljno vremena za neke značajnije pomake? Ocjena rada Vlade?


Kantonalni odbor SDA TK-a, kao opoziciona stranka na području kantona, poštujući Ustav TK-a i tadašnju nastalu situaciju nije predlagala kandidata za mandatara Vlade TK-a, i nije se protivila prijedlogu kandidata profesora Bahrije Umihanića za mandatara Vlade TK-a, a kojeg su predložili sindikati, Udruženje poslodavaca, Udruženje nezaposlenih i nevladine organizacije. Ocjenu rada aktuelne Vlade najbolje će dati građani Tuzlanskog kantona.

Poplave u maju i avgustu su poharale mnoge Mjesne zajednice na području općine Tuzla. Kakav je Vaš odgovor na pomoć građana koji su pretrpjeli ogomne štete? Da li ćete uputiti ili ste uputili inicijative ka ostalim strankama da se što brže pomogne unesrećenima? Šta se po Vama može poduzeti kao mjere predostrožnosti kako bi se izbjegle ili ublažile kasnije poplave, jer s obzirom na promjenljivo vrijeme, možemo i u budućnosti očekivati slična negativna iskustva?

Odmah nakon što je Tuzlu i Tuzlanski kanton zadesila elementarna nepogoda, na osnovu Odluke Generalnog sekretara SDA BiH od 16.05.2014. godine imenovan je krizni štab OO SDA Tuzla kako bi se pomoglo stanovnicima poplavljenih područja. Članovi štaba i aktivisti OO SDA Tuzla su tih dana obišli sve mjesne zajednice općine Tuzla, sagledali stanje na terenu i pružali pomoć sugrađanima, u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih odbora SDA i predsjednicima radnih grupa te povjerenicima SDA u Savjetima mjesnih zajednica. Angažovali smo putem naših aktivista mehanizaciju na terenu i za posipanje puteva u mjesnim zajednicama općine Tuzla smo obezbijedili 160 kubika kamena. Najugroženijim porodicama smo dostavili 500 paketa hrane, odjeće, obuće, te smo osigurali i donacije u gorivu. Odluka Glavnog odbora SDA BiH je da je prioritetan zadatak svakog člana Stranke otklanjanje štetnih posljedica elementarnih nepogoda i pomoć ugroženom stanovništvu.

Kako po Vama izaći iz krize, odnosno kako privući strane investitore, uz korištenje domaćih potencijala koji bi omogućili oporavak TK?

Mi ne možemo računati da u ovom gradu bude prosperiteta ako se ne pokrene proizvodnja u svakom segmentu. Nama trebaju investitori koji će otvoriti nova radna mjesta. Investitore ćemo privući jeftinijom i bržom administracijom što danas nemamo. Ima puno prostora i ideja gdje se za male novce može puno toga napraviti, uz uslov da svaki od nivoa vlasti radi ono što je u njegovoj nadležnosti, jeftinije i brže, a sve u cilju stvaranja ambijenta za veća ulaganja u privredu. Od vlasti ovog grada očekujemo da konačno riješi pitanja koja su direktno u njihovoj nadležnosti. To je, prije svega, da sva naselja grada Tuzle imaju vodu. Trebaju konačno riješiti i kanalizaciju u više od 50 % mjesnih zajednica. Naš grad treba puno boljeg domaćina koji za ovoliki budžet treba da uradi mnogo više projekata za građane u cilju ravnomjernijeg razvoja grada.

kovaci2014012

Kakve izborne rezultate, na osnovu svog rada, očekujete na predstojećim Općinskim izborima? Koliko planirate izdvojiti na političku kampanju, da li će se razlikovati šta od prethodnih?

Na predstojećim izborima očekujemo pobjedu SDA na svim nivoima. Također očekujemo pobjedu kandidata za bošnjačkog člana Predsjedništva gospodina Bakira Izetbegovića jer je on najozbiljniji kandidat koji ima ogromno političko iskustvo, osoba koja se patriotski bezbroj puta dokazala kao veliki borac za BiH, koji je protekli mandat veoma uspješno odradio i koga je predložila najjača stranka – SDA.
Izborne aktivnosti SDA za predstojeće opće izbore su u toku. SDA je definirala izbornu platformu i predložila kandidate. Politički ciljevi Stranke su, između ostalog, otklanjanje štetnih posljedica elementarnih nepogoda i pomoć ugroženom stanovništvu, ekonomski razvoj i zapošljavanje, jačanje države i deblokada njenog evropskog i NATO puta. Da bismo mogli ovo uraditi potrebna nam je jaka SDA. Iskustvo nas uči da kada god je bila jaka SDA, kao što je to bilo na izborima 2002.godine, bila je jaka i Bosna i Hercegovina. U Općinskom odboru SDA Tuzla spremno i jedinstveno sprovodimo zacrtani program i svakodnevno širimo svoju mrežu.

 

Glas TK (29.08.2014. godine)