Intenzivirana saradnja u oblasti kulture i sporta između kantonalnog i federalnog nivoa

Intenzivirana saradnja u oblasti kulture i sporta između kantonalnog i federalnog nivoa

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Srđan Mićanović sa saradnicima boravio je u radnoj posjeti Federalnom resornom ministarstvu gdje je sa ministricom Zorom Dujmović i njenim saradnicima razgovarao o budućoj saradnji. Radna posjeta imala je za cilj otvaranje brojnih pitanja iz oblasti kulture, sporta i mladih.

Posljednjih nekoliko mjeseci Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona intenziviralo je saradnju sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta koja se prvenstveno ogleda u uspostavljenoj komunikaciji koja je osnova za zajedničko djelovanje u rješavanju nagomilanih problema u oblastima za koje su ministarstva odgovorna i nadležna.

Na ovom sastanku se govorilo o trenutnom stanju u oblastima djelovanja oba ministarstva, problemima koji su prisutni i mogućnostima njihovog rješavanja. Istaknuto je i da se iz godine u godinu povećavaju sredstva koja se sa federalnog nivoa doznačavaju Tuzlanskom kantonu za sport i kulturu, što je ministar Mićanović pohvalio i iskazao zadovoljstvo uspostavljenom saradnjom.

Prisutni su se složili da je jačanje institucionalnih kapaciteta veoma značajan faktor koji može unaprijediti stanje u ovim oblastima. Također, predstavnici oba ministarstva bili su složni i istakli da se uz povećan stepen međusobne komunikacije i saradnje radi na jačanju informisanosti i kapaciteta kako ustanova iz oblasti kulture, tako i sportskih organizacija.