Inicijative vijećnika SDA na 18. redovnoj sjednici Općinskog vijeća

7vijece004

Inicijative vijećnika SDA na 18. redovnoj sjednici Općinskog vijeća

Dijeljenje

Vijećnici Stranke demokratske akcije za osamnaestu redovnu sjednici Općinskog vijeća Tuzla uputili nekoliko inicijativa.

7vijece005

Predsjednik Kluba Sabahudin Imamović je uputio inicijativu da se stambeno zbrinjavanje porodica pogođenih elementarnom nepogodom riješi kupovinom stanova od građevinskih firmi, sredstvima koje Općina Tuzla dobije za te namjene, na osnovu procedure koju propisuje Zakon o javnim nabavkama.

Vijećnik Imamović uputio je i inicijativu da se od strane Odjeljenja MZ ispitaju činjenice u vezi sa podjelom paketa humanitarne pomoći u Mjesnoj zajednici Centar i da se o prikupljenim činjenicama informiše Općinsko vijeće.

     Obrazloženje:

Postoje saznanja da je prilikom podjele humanitarne pomoći u MZ Centar došlo do ozbiljne zloupotrebe jer su paketi dodjeljivani licima koja nisu žrtve elementarne nepogode, već se radi o članovima i simpatizerima SDP-a. Konkretno, u ulici Muharema Fizovića u Kojšinu gdje su stradala dva objekta, podijeljena su čak 44 paketa, a od strane MZ Centar podijeljeno je ukupno 300 paketa iako je na području ove mjesne zajednice stradalo oko 20 objekata. Očigledno je da su paketi dijeljeni bez određenih kriterija i da je nažalost nesreća građana iskorištena za predizborne aktivnosti vladajuće stranke.

7vijece002

Vijećnik Edin Haračić je 07. juna 2014. godine uputio inicijativu za donošenje odluke o produženom radu ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva u nogometu kao i preporuke za primjerenu jačinu muzike u ugostiteljskim objektima pored gradskih džamija tokom nastupajućeg mjeseca Ramazana.

Obrazloženje :

S obzirom na činjenicu da je naša nogomentna reprezentacija izravni učesnik Svjetskog nogometnog prvenstva u Brazilu, poseban interes za kolektivno praćenje utakmica očekuje se u ljetnim baštama ugostiteljskih objekata u gradu.
Jedan dio utakmica na programu je od 00.00h (u ponoć) po našem vremenu te iz pomenutog razloga predlažem donošenje odluke kojom se produžava rad ugostiteljskih objekta do 02 h poslije ponoći do završetka svjetskog prvenstva.
Također, predlažem donošenje preporuke za ugostiteljske objekte u blizini gradskih džamija da za vrijeme trajanja nastupajućeg mjeseca Ramazana prilagode jačinu muzike u vrijeme obavljanja Teravih-namaza.

Haračič je uputio i urgenciju za hitnu reakciju nadležnih organa i službi s ciljem preduzimanja mjera i postupaka u neutralisanju prisutne najezde komaraca na području Grada i šire.

Obrazloženje :

Proteklih dana svjedoci smo najezde komaraca u našem gradu i šire, sasvim izvjesno kao posljedica nedavnih poplava koje su pogodovale ovoj pojavi. Brojni građani Tuzle već su na svojoj koži osjetili posljedice od prisustva komaraca u tako velikom broju. Na Facebook-u je ovih dana osvanula i otvorena grupa pod nazivom: “Zaprašite Tuzlu, riješite nas komaraca”, koja svojim nazivom poziva na rješavanje pomenutog problema. S obzirom na sve negativne posljedice koje mogu proisteći ukoliko se ne poduzmu hitne mjere na rješavanju uočenog problema, tražimo od svih nadležnih, posebno Federalnih zavoda i službi da preduzmu sve neophodne radnje i postupke kako bi se pomenuti problem najezde komaraca što prije riješio.


Vijećnik SDA u Općinskom vijeću Tuzla Beriz Sakić imao je inicijativu za podizanje spomen obilježja civilnim žrtvama rata sa područja Gornje Tuzle, a na zahtjev grupe građana sa područja Gornje Tuzle.

Obrazloženje :

Gornja Tuzla je bila na prvoj liniji fronta i jedno je od rijetkih mjesta opštine Tuzla koje je bilo direktno na udaru agresora.
U toku 1992.-1995. godine Gornja Tuzla je pretrpila velike gubitke. Tako je u tom periodu ratnih stradanja dala 41 heroja-šehida-poginulog borca kao i 25 civilnih žrtava rata. S obzirom na broj stanovnika ovu su bili veliki gubici za sve mještane Gornje Tuzle.
Inicijativom SDA G.Tuzle spomen obilježje borcima-šehidima je podignuto neposredno poslije rata. U kontaktu sa porodicama civilnih žrtava rata zaključili smo da bi sjećanje na njihove najmilije najbolje obilježili spomenikom koji će uvijek biti trag u vremenu nečega što nije trebalo nikad da se desi.
Agresor nije birao ni mjesto ni vrijeme, ni godine žrtava, tako da su među pomenututih 25 ubijenih i djeca.
Bol njihovim roditeljima niko ne može nadoknaditi, ali spomen obilježje je sjećanje na njihovu žrtvu budućim generacijama i upozorenje da ne dozvole da se ikad ponovi bilo gdje i bilo kome. Nadamo se da ćete razmotriti našu inicijativu i pozitivno odgovoriti.

Ova inicijativa je na jučerašnjoj sjednici Kolegija općinskog načelnika upućena na Savjet Mjesne zajednice Gornja Tuzla da se o njoj očituje, a nakon toga će eventualno biti uvrštena na dnevni red naredne sjednice Općinskog vijeća Tuzla.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla