Inicijativa vijećnika iz Kluba SDA, Edisa Bajića, za organizaciono-tehničko i prostorno unaprijeđenje rada Općinskog vijeća Tuzla

edo1

Inicijativa vijećnika iz Kluba SDA, Edisa Bajića, za organizaciono-tehničko i prostorno unaprijeđenje rada Općinskog vijeća Tuzla

Općinsko vijeće Tuzla danas je na svojoj 31.redovnoj  sjednici ponovo podrcrtalo inicijativu vijećnika iz Kluba SDA Edisa Bajića koja je usvojena na prethodnom zasijedanju Vijeća 29.marta, a koja se odnosi na organizaciono-tehničko i prostorno unaprijeđenje rada Općinskog vijeća Tuzla. Inicijativa je ocijenjena kao veoma dobra te se njena realizacija očekuje već od naredne sjednice. Obrazloženje navedene inicijative prenosimo u cjelosti:

 

 

 


 

 

Imajući u vidu dosadašnju pozitivnu praksu rada OV Tuzla, a u cilju čuvanja digniteta Općinskog vijeća Tuzla, te stvaranja minimalno potrebnih uslova za nesmetan rad i funkcionisanje ovog zakonodavnog organa, kao vijećnik želim da kroz ovu inicijativu dam nekoliko prijedloga kojim bi se u još boljem unaprijedili uslovi rada OV Tuzla. Uz napomenu da realizacija ove inicijative traži ljudsku aktivnost, minimalna finansijska sredstva i daje veliku funkcionalnost, a vjerujem i još veću efikasnost u radu Općinskog vijeća Tuzla.

Kada je u pitanju organizaciono-tehnički dio, on ne traži nikakva sredstva nego samo drugačiji pristup pozivanja akreditiranja i onemogućavanja neovlaštenog pristupa neovlaštenim osobama na sjednicama OV Tuzla. Utvrđivanje redovnog termina sjednice u posljednoj sedmici mjeseca jedan dan, kao što je to učinila Skupština TK. Vanredne i tematske sjednice bi bile predmet posebnog usaglašavanja.

Kada je u pitanju prostorni dio, tu bih se osvrnuo na dva dijela. Dio postora ispred kojeg i gdje se održavaju sjednice (foaje, hol i sala za sjednice). Potrebno je obezbijediti da ovaj prostor na dan održavanja sjednice bude u funkciji sjednice Vijeća te da neovlaštene i nepozvane osobe nemaju pristup istoj. Kada je u pitanju prostor ispred objekta, u cilju zaštite zelene površine i u cilju stvaranja dovoljnog broja parking mjesta za vijećnike, predstavnike izvršne vlasti i pozvane goste na sjednicu, potrebno je uvesti red u smislu označavanja parkinga, njegovog proširivanja te pristupnog puta prema sali, pravljenje dvosmjerne komunikacije, te iz sigurnosnih razloga osvjetljavanje parkinga i ulice.

Na kraju još jednom ističem da se sa vrlo malo sredstava može realizirati ova inicijativa jer je evidentno da će se zbog nedostatka finansija još duži vremenski period koristiti ovaj prostor za održavanje sjednica OV Tuzla, koji Općina Tuzla već duži niz godina dobija bez naknade za korištenje.

Potsjećamo, na osnovu Zaključka Vijeća, za realizaciju organizaciono-tehničkog dijela ove inicijative su zaduženi Kolegij Vijeća, Služba načelnika, Stručna služba Vijeća i BKC TK Tuzla, a za prostorni dio je zadužena Služba za komunalne poslove, JKP „Saobraćaj i komunikacije“ Tuzla i JKP „ Komunalac“ Tuzla.

Rok za početak sprovođenja ove inicijative je 60 dana od dana njenog usvajanja.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla