Iftar MO SDA Centar

iftar 2

Iftar MO SDA Centar

Dijeljenje

U ponedjeljak 13.07.2015. godine, članovi Mjesnog odbora SDA Centar su organizovali iftar kojem su prisustvovali postači sa područja MZ Centar. Iftaru se odazvao i gradski vijećnik Mirza Tupajić koji pruža veliku podršku radu ovog mjesnog ogranka.
Kako ističu članovi MO SDA Centar, želja im je da ovi iftari postanu tradicionalni i masovniji.

c4a5310642b98bf498262cb5589078d23c988c29cac077460fb39940c7248806