Haris Šabanović novi predsjednik Asocijacije mladih SDA

Haris Šabanović novi predsjednik Asocijacije mladih SDA

Odlukom Predsjedništva SDA, Asocijacija mladih je danas dobila novog predsjednika Asocijacije mladih SDA. Riječ je o Harisu Šabanoviću rođenom 1990. godine u Mostaru, diplomiranom ekonomisti Univerziteta Džemal Bijedić iz Mostara i bivšem predsjedniku Unije studenata Univerziteta Džemal Bijedić. On će na ovoj poziciji zamijeniti dosadašnjeg predsjednika Asocijacije mladih SDA BiH Salku Zildžića.

Nakon provedene procedure izbora općinskih, kantonalnih i regionalnih organa Asocijacije mladih SDA i prikupljenih kandidatura s terena, Šabanović je ostao kao jedini kandidat za predsjednika AM SDA, međutim Konvencija AM SDA je morala biti otkazana zbog pandemije koronavirusa.

Zbog nagomilanih poslova i obaveza, ali prije svega zbog važnih ciljeva razvijanja politike za mlade, Predsjedništvo SDA je donijelo odluku o imenovanju povjereništva sa Šabanovićem na čelu. Sigurni smo da će Haris Šabanović i novo rukovodstvo opravdati očekivanja koja se nalaze pred njima i kvalitetno odgovoriti na sve zadatke.

Haris Šabanović je član Glavnog odbora SDA BiH, a do sada je bio član Predsjedništva AM SDA i predsjednik kantonalnog odbora AM SDA Hercegovačko-neretvanskog kantona.

U sastav Povjereništva je ušao i Džanan Kušljugić, predsjednik Asocijacije mladih GO SDA Tuzla.