Hapšenja u funkciji preuzimanja vlasti!

cetvirka

Hapšenja u funkciji preuzimanja vlasti!

 


Stranka demokratske akcije u principu podržava rad i aktivnosti institucija za provođenje zakona.

U sadašnjoj složenoj društveno-političkoj situaciji i rezultirajućim odnosima i prilikama u Federaciji i Bosni i Hercegovini, ključno je da vođenje cjelokupnog postupka bude bez političke pristrasnosti i uticaja.

Međutim, imajući u vidu činjenice i dosadašnju praksu, te političke ciljeve nekih aktera ovih procesa, postoji opravdana sumnja da bi hapšenje predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine moglo biti isključivo u funkciji preuzimanja izvršne vlasti od strane nove parlamentarne većine u Federaciji Bosne i Hercegovine (SDP, SBB, HDZ i HDZ 1990).

sda.ba