Halid Genjac: Aktuelna parlamentarna većina nema volju za rješavanje presude

halid-genjac-na-konferenciji-u-briselu-e1346142399292

Halid Genjac: Aktuelna parlamentarna većina nema volju za rješavanje presude


VIJESTI.BA: Državni budžet za narednu godinu još nije dospio u Dom naroda, budući da ga Zastupnički dom tek treba razmatrati u drugom čitanju. Kako Vi ocjenjujete predloženi budžet, na koji je uloženo mnoštvo amandmana? Hoće li dobiti Vašu podršku u Domu naroda?

GENJAC: Očigledno je da parlamentarna većina nije dovoljno vremena posvetila usaglašavanju stavova o budžetu. Budući da to nije blagovremeno učinjeno, sad je nastao problem. Amandmani SDA nisu prihvaćeni u Zastupničkom domu, a na Domu naroda ćemo se prema budžetu odnositi u zavisnosti od sudbine naših amandmana na Domu naroda.

VIJESTI.BA: Klub Bošnjaka u Domu naroda proglasio je štetnim po vitalni nacionalni interes izmjene i dopune Izbornog zakona BiH koje je predložio Klub delegata iz reda hrvatskog naroda, a o pitanju Grada Mostara. Predsjedavajuća Kluba Hrvata ustvrdila je da je predloženim rješenjima osigurana implementacija odluke Ustavnog suda, te da su zaštićeni svi konstitutivni narodi i nacionalne manjine.

GENJAC: Provođenje odluke Ustavnog suda u vezi sa izmjenama Statuta Grada Mostara i Izbornog zakona izuzetno je osjetljivo pitanje na kojem se već dugo radi. Cilj je provesti presudu i sve strane su zainteresovane. Presuda Ustavnog suda ima određenje zahtijeve. Njeno provođenje nesporno mora osigurati da u Mostaru nema dominacije bilo koga nad bilo kim. Suština uređenja Mostara, odnosa i izbora u ovom gradu je takva da se mora respektovati činjenica da je Mostar, kao poseban grad, pomenut i u Dejtonskom sporazumu. Nijedno rješenje se ne može donositi izvan rješenja koje respektuje pomenutu činjenicu.

Klub Hrvata je na početku sjednice Doma naroda predložio ekstremno rješenje. Problem je što se rješenja ponuđena po hitnom postupku mogu samo prihvatiti ili odbiti, ne može se intervenisati amandmanima. Na ovaj način, Klub Hrvata nam je poručio “mi hoćemo samo ovakav prijedlog i ništa drugo”. Taj prijedlog je sa stanovišta Bošnjaka ekstremno nepogodan i potpuno odudara od suštine Dejtonskog sporazuma i situacije i obaveza prema Mostaru.

To nije dobar pristup. Budući da se radi o hitnoj proceduri, u kojoj se glasa za ili protiv, mi nismo imali drugu mogućnost, osim da te izmjene proglasimo destruktivnim po vitalni interes Bošnjaka.

VIJESTI.BA: Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa Klub delegata bošnjačkog naroda pokrenuo je i kod Zakona o Elektroprenosu BiH. S tim u vezi, formirana je i Komisija čiji ste član i Vi, uz Borjanu Krišto i Krstana Simića. Da li je Komisija već razgovarala o ovom pitanju? Ima li konkretnih zaključaka ili je sljedeća instanca Ustavni sud?

GENJAC: Komisija je već zasijedala i nismo postigli saglasnost. S obzirom na to, predmet se upućuje Ustavnom sudu, koji će odlučiti o tome da li je Zakon o Elektroprenosu štetan po vitalni interes Bošnjaka.

VIJESTI.BA: U tom slučaju, kakvu odluku Suda očekujete?

GENJAC: Uvjereni smo da je pomenuti zakon štetan za svakog čovjeka u BiH, pa samim tim i za Bošnjake. Vjerujemo da takvo rješenje i kratkoročno i dugoročno donosi štetu svim bh. građanima. Prvenstveno zbog toga što se troše sredstva namijenjena za rekonstrukciju dalekovodne mreže, a snabdijevanje građana električnom energijom je elementarno pravo u današnjem civilizacijskom okruženju.

Nadam se da će Ustavni sud u našim narodima prepoznati opravdanost naše apelacije. Ne isključujem mogućnost da Ustavni sud zaista procijeni da je Zakon o Elektroprenosu štetan po vitalni nacionalni interes.

VIJESTI.BA: Zastupnički dom Parlamenta FBiH raspravlja o setu antikorupcionih propisa među kojima su zakoni o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala te o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Budući da o ovom setu zakona postoje različita mišljenja, kakav je stav SDA?

GENJAC: SDA će glasati protiv tih zakona jer ne vidimo nikakvog razloga da se to radi na ovaj način, na brzinu. Svakako smo zainteresovani da se donesu ti zakoni, ali da budu kvalitetni, u skladu sa evropskim principima i praksom, kako bi se izbjegla svaka moguća politička upotreba takvih zakona. Stoga ćemo biti protiv, a vrlo samo zainteresovani da se predlože i usvoje kvalitetni zakoni u ovoj oblasti.

VIJESTI.BA: Iz Vijeća EU ponovu pristižu oštre kritike bh. vlastima, prije svega, zbog blokade u provođenju presude u predmetu “Sejdić – Finci”?

GENJAC: Sve je već viđeno, BiH evidentirana je kao siva zona u regionu, zemlja bez ikakvog napretka, a usuđujem se reći da je ove godine bilo i nazatka, prvenstveno zbog usvajanja pojedinih zakona, suprotnih evropskim standardima.

SDA čini sve što je moguće da se pronađe kompromis i rješenje, bez obzira na činjenicu da nismo parlamentarna većina. Parlamentarna većina potpuno je nezainteresovana, izgubljeno je mnogo vremena. Odgovornost ide prema aktuelnoj parlamentarnoj većini, koja je bila pozvana i obavezna da ovo pitanje riješi. Svi koji sudjeluju u razgovorima sa Briselom učinili su napor, ali zahtjevi HDZ BiH kod pronalaženja rješenja počeli su postajati takvi da je opravdano pitati postoji li namjera da se uopšte riješi problem ili da se dodatno zakomplikuje.

Rješenje presude se svakako mora pronaći, jer nema alternative. Ono što je nepovoljno je činjenica da se približavamo izborima 2014. godine, a samim tim se svjetlosnom brzinom udaljavamo od diskursa, smirenog i konstruktivnog traženja kompromisa. Ulazimo u vrijeme koje nije povoljno za pronalaženje rješenja i vrlo je moguće da ono neće biti postignuto do izbora 2014.

Mislim da će neka nova parlamentarna većina, nakon izbora, biti odgovornija i kad – tad će se iznaći rješenje za presudu “Sejdić – Finci”.

(Vijesti.ba)

sda.ba