Gradska izborna komisija Tuzla: Kako birači pozitivni na korona virus ili koji su izolaciji mogu glasati?

Gradska izborna komisija Tuzla: Kako birači pozitivni na korona virus ili koji su izolaciji mogu glasati?

U skladu sa Pravilnikom o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj 25/20, 38/20 i 63/20) birač pozitivan na COVID-19, kojem je određena izolacija ili hospitalizacija, da bi ostvario pravo glasa,  dužan je najkasnije u roku od 72 sata prije dana izbora lično (putem e-maila, faks aparata ili telefonskih aplikacija ili putem drugog lica), dostaviti Gradskoj izbornoj komisiji, zahtjev za glasanje putem posebnog mobilnog tima te medicinski nalaz koji potvrđuje da je pozitivan na COVID-19 i/ili akt nadležnog organa kojim mu je određena izolacija ili hospitalizacija.

Birač kojem je dijagnosticirano oboljenje COVID-19 nakon isteka roka od 72 sata prije dana izbora, ili na sam dan izbora, zahtjev za glasanje je dužan dostaviti najkasnije na dan izbora.

Glasanje ovih birača se obavlja putem posebnih mobilnih timova koji će doći na adresu birača navedenu u zahtjevu. Glasanje se obavlja putem kovertiranog glasačkog listića koji se izuzima sa redovnog biračkog mjesta.

Ovim putem obavještavamo birače pozitivne na COVID-19 i one kojima je određena izolacija zbog kontakta sa pozitivnim licem na COVID-19 da, ukoliko žele ostvariti pravo glasa na Lokalnim izborima 2020. godine, potrebno je da Gradskoj izbornoj komisiji Tuzla podnesu zahtjev za glasanje putem posebnog mobilnog tima.

Potpisan zahtjev potrebno  je dostaviti  Gradskoj izbornoj komisiji  Tuzla, počev od ponedjeljka, 09.11.2020. godine, na jedan od sljedećih načina:

na e-mail: [email protected] ili
• na fax: 035/307-301 ili
• na viber 060/303 20 26 (fotografiju zahtjeva) ili
• putem drugog lica (dostavom zahtjeva na adresu: Gradska izborna komisijaZAVNOBIH-a br. 11, 4. sprat)U prilogu ovog obavještenja se nalazi obrazac Zahtjeva za glasanje putem posebnog mobilnog tima, sa svim podacima koji su potrebni da bi birač ostvario pravo da glasa putem posebnog mobilnog tima.

Ukoliko birač nije u mogućnosti preuzeti i popuniti priloženi zahtjev, može svojeručno sačiniti zahtjev sa svim navedenim podacima i poslati ga Gradskoj izbornoj komisiji Tuzla na jedan od gore navedenih načina.

Ako podnosilac zahtjeva, uz zahtjev ne dostavi dokaz nadležnog organa o izolaciji, isti će Gradska izborna komisija Tuzla pribaviti službenim putem.

Sve dodatne informacije podnosioci zahtjeva mogu dobiti putem telefona: 035/307-394, 035/307-486.