GO SDA Tuzla: Vodimo pozitivnu kampanju i imamo plan za bolju Tuzlu

GO SDA Tuzla: Vodimo pozitivnu kampanju i imamo plan za bolju Tuzlu

Danas je Gradski odbor SDA Tuzla organizovao press konferenciju na kojoj je data ocjena dosadašnjeg toka kampanje i predstavljena Izborna platforma – PLAN ZA BOLJU TUZLU.

U ime Gradskog odbora SDA Tuzla javnosti su se obratili: predsjednik GO i predsjednik Izbornog štaba, Salko Zildžić i nosilac liste SDA za Gradsko vijeće Tuzle, prof. dr. Zijah Rifatbegović.

Predsjednik Izbornog štaba, Salko Zildžić naglasio je da SDA vodi pozitivnu kampanju i da u protekle dvije sedmice nije organiziran niti jedan skup kojim bi se ugrozilo zdravlje stanovništva, kako birača, tako i kandidata, članova i aktivista stranke. Težište su prenijeli na online medije, uključujući i društvene mreže, gdje je građanima dostupnima cjelovita verzija Izborne platforme.

Naš cilj je da na ovim izborima povećamo broj vijećnika u gradskom vijeću i da tako promijenimo političku strukturu grada i pokrenemo procese iz stanja uljuljkanosti.  Mi pohvalno gledamo na činjenicu da je najveći dio stanovnika Tuzle dobio vodu ali isto tako mislimo da je cijena vode za građane preskupa, počela je toplifikacija individualnih stambenih objekata ali je taj proces prespor i preskup za građane iz potpuno nelogičnih razloga, još ukoliko znamo da je cijena pare na izvoru u TE Tuzla i na cilju kod krajnjeg korisnika uvećana 3 puta(300 %) onda je nelogičnost još veća. Zatim, panonska jezera su dobra stvar, dva prelijepa trga su dobra stvar, ali šta dalje? U jednom periodu Tuzla je zaista išla naprijed ali to više ne stoji. Tuzla već odavno zaostaje. Potrebne su svježe ideje na mjestima gdje se odlučuje o kapitalnim razvojnim projektima. Razvoj jednog grada se ne može svesti na gomilanje velikih zgrada, i na šminkanje dva tri centralna kvarta. U jeziku brojeva za 20 godina potrošena je milijarda KM budžetskih sredstava građana Tuzle a u kapitalnom smislu ostala su tri jezera i dva trga. Mislimo da se moglo više i bolje ali da je nedostajalo odgovornog strateškog menadžmenta. Stranka demokratske akcije želi da proširi okvir iz čije perspektive se definiše Tuzla. To je novi okvir u koji će stati i prigradske mjesne zajednice, u kojima žive djeca ništa manje vrijedna od gradske djece, a u kojima stanovnici imaju i kulturne i obrazovne i vjerske potrebe”, naglasio je Zildžić. Dalje je naveo sljedeće, ”dok se na vrhu sadašnje Gradske uprave sanja o još jednoj dizajnerskoj pasareli preko južne saobraćajnice, a preko koje će u godini preći najviše hiljadu ljudi, djeca u Slavinovićima svakodnevno prelaze preko nesigurnog mosta da bi došli do škole, dok se kod zgrade općinskog suda gradi kružni tok u sporednoj ulici, na raskrsnici u Slavinovićima automobili se kreću puževom brzinom. Bezbroj sličnih primjera u prošlom sazivu Gradskog vijeća predstavili smo putem našim vijećničkih pitanja i inicijativa, ali one nisu dobile prolaz samo zato što ih predlaže SDA”. Potrebno je promijeniti dosadašnju praksu u kojoj se za sve važne procese u gradu pitaju jedan ili dva čovjeka. Tuzli je potrebna promjena i upravo je to glavna poruka slogana ”Jača SDA – bolja Tuzla”, kazao je između ostalog predsjednik Izbornog štaba SDA Tuzla, Salko Zildžić u obraćanju novinarima.

Nosilac liste koju čini 35 kandidata, vanredni prof. dr. Zijah Rifatbegović, detaljnije je upoznao javnost o strateškim ciljevima Izborne platforme. ”Izborna paltforma je plan za svrsishodnije korištenje budžetskih sredstava i promjenu prioriteta kapitalnih ulaganja u korist građana, a što bi trebalo rezultirati ubrzanim ekonomskim razvojem, temeljenom na kombinovanju savremenih tehnologija i poslovnih trendova sa tradicijom energetske, mašinske, elektro i građevinske industrije, te krajnje racionalnim i ekološki održivim upravljanjem prirodnim resursima Grada i okoline”, akcentirao je prof. dr. Rifatbegović. Izborna platforma uključuje i projekte koji će doprinijeti razvoju mogućnosti za mlade, njihovo privatno i poslovno ostvarenje, potom za podršku opstanku i oživljavanju starih zanata kao potpore za dalji razvoj turizma uže gradske jezgre, efiaksnijeg rješavanja problema zagađenja zraka, ravnomjernog urbanog razvoja Tuzle u svim njenim mjesnim zajednicama, zaštitu imovine i ljudi. ”SDA ima plan za mnogo efikasniju, racionaliziranu Gradsku upravu usmjerenu na građanina, uključenog u proces utvrđivanja ciljeva urbanog, komunalnog, kulturnog, sportskog, obrazovnog i socijalnog razvoja”, istakao je nosilac liste SDA Tuzla, prof. dr. Zijah Rifatbegović .

Osvrnuo se i na ponovno obustavljanje elektivnog operativnog hirurškog programa u UKC-u Tuzla:

Mišljenja sam da je ta odluka donešena bez kosultacije sa kriznim štabovima na TK, sa kriznim štabovima Kliničkog centra Tuzla i zasigurno u budućnosti treba uzeti u obzir da kod donošenja takvih odluka treba konsultovati medicinske profesionalce. Ja poštujem zdravstvenu administraciju ali ja se bavim kao većina mojih kolega liječenjem bolesnika i to nama djeluje teško prihvatljivo. Moratorij na tu odluku ja bih skratio ili bih stvorio uslove da se ta odluka proširi na one zdravstvene uslugekoje bi mogli obavljati u ovom periodu . Što se tiče onkoloških bolesnika, niti jedan takav bolesnik nema na listi čekanja na Klinici za hirurgiju. Sve klinike na UKC-u Tuzla primaju i zbrinjavaju onkološke bolesnike i to smo radili svo vrijeme pandemije i tako ćemo nastaviti i dalje. Odluku treba preispitati i moratorijum na tu odluku treba skratiti to je sigurno. Ja se nadam da će se ubuduće takve odluke donositi nakon temeljnih analiza i da sigurno ovaj kontrolirani elektivni program ne ugrožava trenutno epidemiološko stanje u Tuzlanskom kantonu – kazao je nosilac liste SDA Tuzla, načelnik Klinike za hirurgiju UKC-a Tuzla prof.dr. Zijah Rifatbegović.

SDA želi da Tuzla u narednim godinama postigne mnogo više i bolje. Da izraste u demokratičan, human, urban, socijalno uključiv i prosperitetan ambijent ugodnog življenja. Znamo kako to učiniti. Glasajte za SDA – glasajte za bolju Tuzlu, poručeno je sa press konferencije.

www.sdatuzla.ba

PR TEAM