GO SDA Tuzla: Rezultati izbora u mjesnim odborima – izbori održani u subotu 30.11.

logo-sda-go-tuzla-mali

GO SDA Tuzla: Rezultati izbora u mjesnim odborima – izbori održani u subotu 30.11.

 

REZULTATI IZBORA

(Za Predsjednika MO izabran je kandidat koji je dobio najveći broj prijedloga/glasova, a sljedećih 6 (šest) kandidata po broju glasova izabrani su za članove MO.)

za Predsjednika i članove Mjesnog odbora CERIK

 

izabrani su:

 

 

IME I PREZIME

1.

Samir Atlić

2.

Kikanović Omer

3.

Atlić Kenan

4.

Čehajić Almir

5.

Omerović Adem

6.

Omerović Šaćir

7.

Nuhanović Mevludin

 

 

za Predsjednika i članove Mjesnog odbora DOBRNJA

 

izabrani su:

 

 

IME I PREZIME

1.

Enver Suljendić

2.

Zuhdija Korkutović

3.

Mehmed Hrnčić

4.

Ahmudin Junuzović

5.

Hasan Hrnčić

6.

Raif Mahmutović

7.

Mehmed Kišić

 

 

za  Predsjednika i članove Mjesnog odbora DOKANJ

 

izabrani su:

 

 

IME I PREZIME

1.

Senad Osmanović

2.

Nuridin Mustafić

3.

Eldin Osmanović

4.

Nusret Mustafić

5.

Derviš Hidanović

6.

Belmin Osmanović

7.

Almir Medić

 

 

za Predsjednika i članove Mjesnog odbora JALA

 

izabrani su:

 

 

IME I PREZIME

1.

Belkisa El Hariri

2.

Almir Mulić

3.

Vedran Ramadanović

4.

Hasan Spahić

5.

Šefik Jusufagić

6.

Ulfeta Mulić

7.

Tenzila Jusufagić

 

 

za  Predsjednika i članove Mjesnog odbora KISELJAK

 

izabrani su:

 

 

IME I PREZIME

1.

Enver Mehmedinović

2.

Hariz Jaranović

3.

NIjaz Mehmedinović

4.

Mirsad Palavrić

5.

Elvir Rizić

6.

Adnan Hasanbašić

7.

Sandra Đurić

 

za  Predsjednika i članove Mjesnog odbora LIPNICA

 

izabrani su:

 

 

IME I PREZIME

1.

Mirsad Malkočević

2.

Vahidin Krdžalić

3.

Elvisa Murić

4.

Miran Malkočević

5.

Miralda Delić

6.

Zihar Delić

7.

Amra Delić

 

za  Predsjednika i članove Mjesnog odbora MEJDAN

 

izabrani su:

 

 

IME I PREZIME

1.

Sanita Bajramović

2.

Amira Mujagić

3.

Emir Bajić

4.

Azra Dajanović

5.

Amra Begtašagić

6.

Suad Bajramović

7.

Alija Begtašagić

 

za Predsjednika i članove Mjesnog odbora MILEŠIĆI

 

izabrani su:

 

 

IME I PREZIME

1.

Nesib Dautović

2.

Samed Halilović

3.

Mevludin Dautović

4.

Jasmin Dautović

5.

Sanel Dautović

6.

Miralem Mahmutović

7.

Mirnes Dautović

 

za  Predsjednika i članove Mjesnog odbora NOVI GRAD 2

 

izabrani su:

 

 

IME I PREZIME

1.

Sadika Prohić

2.

Fikret Brkić

3.

Ferid Mazalović

4.

Albina Vicković

5.

Edin Tinjić

6.

Senaid Kunić

7.

Elvedin Džafić

 

 

za  Predsjednika i članove Mjesnog odbora BRČANSKA MALTA

 

izabrani su:

 

 

IME I PREZIME

1.

Muhamed Mehmedović

2.

Edin Muratović

3.

Zekerijah Saltović

4.

Mirsudin Pačariz

5.

Armela Mujkanović

6.

Merima Zubović

7.

Eduin Hodžić

 

 

za  Predsjednika i članove Mjesnog odbora OSOJE

 

izabrani su:

 

 

IME I PREZIME

1.

Emina Hodžić

2.

Zejnil Hodžić

3.

Almedin Mujkić

4.

Edin Mehmedović

5.

Seudina Delić

6.

Amir Delić

7.

Edhem Hodžić

 

 

za Predsjednika i članove Mjesnog odbora ŠI SELO

 

izabrani su:

 

 

IME I PREZIME

1.

Suad Jahić -povukao se u korist Hazima Mujčinovića

2.

Hazim Mujčinović

3.

Muamer Kunosić

4.

Almedin Alihodžić

5.

Emina Karasuljić

6.

Benjamin Softić

7.

Amir Hadžismajlović

 

 

za  Predsjednika i članove Mjesnog odbora SIMIN HAN

 

izabrani su:

 

 

IME I PREZIME

1.

Mevludin Salihović

2.

Sabit Ahmetović

3.

Tarik Mehmedović

4.

Safet Salihović

5.

Ilda Sandžić

6.

Amir Salihović

7.

Hajrija Abdulahović

 

za  Predsjednika i članove Mjesnog odbora SLAVINOVIĆI

 

izabrani su:

 

 

IME I PREZIME

1.

Mirsad Avdibašić

2.

Muhamed Trgovčević

3.

Isat Skenderović

4.

Izet Šabotić

5.

Kenan Osmančević

6.

Faruk Hrustanović

7.

Hrustan Noćić

 

 

za  Predsjednika i članove Mjesnog odbora SOLINA

 

izabrani su:

 

 

IME I PREZIME

1.

Emir Razić

2.

Dženan Kuranović

3.

Ado Novalić

4.

Almin Kovačević

5.

Kenan Hurić

6.

Salem Suljić

7.

Hasan Bikić

 

 

za  Predsjednika i članove Mjesnog odbora STARI GRAD

 

izabrani su:

 

 

IME I PREZIME

1.

Adil Bašić

2.

Seka Šerbečić

3.

Edina Srabović

4.

Senad Salihović

5.

Rašid Milkunić

6.

Ibrahim Kabil

7.

Amira Hasić

 

za Predsjednika i članove Mjesnog odbora LJUBAČE

izabrani su:

 

IME I PREZIME

1.

Ferhatović Mevludin

2.

Fejzić Alma

3.

Jašić Hamed

4.

Hadžić Dževad

5.

Jašić Zehra

6.

Bosankić Jasmin

7.

Selimović Mirnes

Izborna komisija GO SDA Tuzla