GO SDA Tuzla: Razgovor sa građanima nastavljen u MZ Pasci i MZ Osoje

GO SDA Tuzla: Razgovor sa građanima nastavljen u MZ Pasci i MZ Osoje

Gradski odbor SDA Tuzla danas je održao sastanke sa mjesnim odborima Pasci i Osoje.

Razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u gradu i komunalnim problemima koji moraju biti riješeni kako bi život građana Tuzle bio bolji i kvalitetniji. Napravljen je kratak osvrt na sva neispunjena obećanja gradske vlasti u prethodnom mandatu te su prisutnima prezentirana i vijećnička pitanja naših vijećnika. Na većinu njih nije odgovoreno što jasno govori o odnosu aktuelne vlasti prema građanima.

Radni sastanci će se održati i sutra u MZ Batva u 17:00 sati i MZ Šićki Brod u 19:00 sati.

Sve članove i simpatizere koji namjeravaju prisustvovati sastancima podsjećamo na obavezno pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera.