GO SDA Tuzla: Radni sastanci održani u MZ Slavinovići i MZ Obodnica

GO SDA Tuzla: Radni sastanci održani u MZ Slavinovići i MZ Obodnica

Gradski odbor SDA Tuzla danas je organizovao sastanak sa mjesnim odborima Slavinovići i Obodnica. Sastanku su prisustvovali članovi Izvršnog odbora SDA Tuzla, vijećnici, izabrani i imenovani zvaničnici, kadrovi stranke i aktivisti iz ovih ogranaka.

Razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u gradu i komunalnim problemima koji se godinama ne rješavaju.

Radni sastanci nastavljaju se i u ponedjeljak 12. oktobra sa mjesnim ograncima Ši Selo i Stupine.