GO SDA Tuzla: Pozivamo sve nadležne institucije da sprovedu Odluku Ustavnog suda BiH te omoguće povratak nezakonito oduzete automonije Univerzitetu u Tuzli

20190517 183632

GO SDA Tuzla: Pozivamo sve nadležne institucije da sprovedu Odluku Ustavnog suda BiH te omoguće povratak nezakonito oduzete automonije Univerzitetu u Tuzli

 


Povodom Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu U-22/18, od 05.07.2019. godine, Povjereništvo Gradskog Odbora SDA Tuzla je, na sjednici održanoj 11.07.2019. godine, jednoglasno donijelo sljedeće zaključke:                                      

                 Gradski odbor SDA Tuzla poziva sve nadležne institucije  da sprovedu Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, po apelaciji u predmetu U-22/18, donesenu 05.07.2019. godine, kojom je Ustavni sud odredbe Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 7/16) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 10/16) ocijenio neustavnim, odnosno neusaglašenim sa Zakonom o visokom obrazovanju F BiH.

– Uvođenjem privremenih organa na Univerzitetu u Tuzli, na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 7/16) u jednom danu je smijenjena kompletna upravljačka struktura, od Upravnog odbora do prodekana fakulteta Univerziteta, te Senat kao najviše stručno i akademsko tijelo Univerziteta.

     Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Univerzitetu u Tuzli će stvoriti pretpostavke za rad i razvoj i skladu sa principima koji važe u svim demokratskim državama na svijetu.