GO SDA Tuzla: Pozivamo građane Tuzle da ne plaćaju nametnutu komunalnu naknadu

GO SDA Tuzla: Pozivamo građane Tuzle da ne plaćaju nametnutu komunalnu naknadu

Po zahtjevu Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK je dostavilo odgovor u vezi izjašnjenja da li shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima TK postoji obaveza plaćanja komunalne naknade.

U odgovoru Ministarstva je navedeno, citiramo:

“Članom 19. Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 11/05, 7/07, 8/12 i 14/13) utvrđeno je da se sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti obezbjeđuju iz: cijene komunalne usluge, komunalne naknade, budžeta općine i iz drugih izvora po posebnim propisima.

Ovom odredbom je ostavljena mogućnost gradovima/općinama da na jedan ili više propisanih načina obezbijede obavljanje komunalnih djelatnosti.

Mišljenje ovog Ministarstva je, a što proizilazi iz navedenih odredaba zakona o komunalnim djelatnostima, da grad/općina, u skladu sa svojom nadležnostima, može odrediti izvore finansiranja za obavljanje komunalnih djelatnosti i način njihove naplate, u okviru mogućnosti datih članom 19. navedenog zakona.”

S obzirom da shodno navedenom plaćanje komunalne naknade nije zakonska obaveza, a da se Gradsko vijeće Tuzla obavezalo da će donijeti odluku o ukidanju plaćanja komunalne naknade u slučaju izjašnjenja da ne postoji zakonska obaveza plaćanja, Komisija za ljudska prava i slobode tražiće da se na narednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla zvanično ukine plaćanje komunalne naknade, sa zahtjevom za povrat uplaćenog novca građanima koji su platili komunalnu naknadu, uključujući i pravna lica.

Klub vijećnika SDA je posljednjih nekoliko mjeseci uporno insistirao na ukidanju ove naknade i pozivao gradonačelnika da istu suspenduje, ukazivali su da to nije zakonska obaveza, ali su preglasani od strane neodgovorne većine u Gradskom vijeću na čelu sa SDP-om, koji su i ovim nametom pokazali da ih nije briga za egzistenciju građana.

Stoga, nakon što je Ministarstvo dalo odgovor, Gradski odbor SDA Tuzla poziva građane da prestanu plaćati komunalnu naknadu jer nisu obavezni.