GO SDA Tuzla: MZ Bukinje, Šićki Brod i Husino su primjer neosjetljivosti tuzlanske vlasti na aerozagađenje!

20200120 145810

GO SDA Tuzla: MZ Bukinje, Šićki Brod i Husino su primjer neosjetljivosti tuzlanske vlasti na aerozagađenje!

 

20200120 145803

Gradsko vijeće Grada Tuzla prihvatilo je inicijativu Kluba vijećnika SDA da 30. januara ove godine održi tematsku sjednicu o aerozagađenju Tuzle.

GO SDA Tuzla pozdravlja usvajanje inicijative, ali se postavlja pitanje da li treba organizovati i sjednicu na temu realizacije zaključaka svih prethodnih tematskih sjednica Gradskog vijeća Tuzla i položiti građanima račun za realizaciju istih. Očigledno je da su zaključci, usvojeni u cilju smanjenja aerozagađenja Tuzle, doživjeli istu sudbinu kao i mnogi drugi koje je Gradsko vijeće Tuzla usvojilo u “interesu građana” pa je Tuzla i dalje među najzagađenijim gradovima u Evropi.

Vijećnici GO SDA Tuzla su glasali za mnoge zaključke, koji su u interesu građana Tuzle,  ali je očigledan problem u onima koji su zaduženi za njihovo sprovođenje: gradska većina, gradonačelnik, stručne službe i javna preduzeća u čijoj je nadležnosti rješavanje komunalnih  problema. Nebriga i nemar u realizaciji donesenih zaključaka Gradskog vijeća je naročito izražena u oblastima toplifikacije i energetske učinkovitosti,  koje su u Gradu Tuzla, reklo bi se, tek u povojima.

Kako se gradski establishment odnosi prema zaključcima Gradskog vijeća najbolje odslikava situacija u prigradskim naseljima: Bukinje, Husino i Šićki Brod.

Gradsko vijeće Tuzla je  u 2017. godini jednoglasno usvojilo Odluku o dopuni Odluke o snabdjevanju grada toplotnom energijom, kojom je definisano da Grad Tuzla snosi troškove nabavke i ugradnje mjerno – regulacionih toplotnih podstanica, kao i troškove plaćanja naknade za angažovanje kapaciteta za sve stambene objekte na području: Šićkog Broda, Bukinja i Husina. Od  donošenja navedene Odluke toplifikacija navedenih mjesnih zajednica se, kako tvrde mještani, ne realizira jer se  u januaru 2020. godine rješavaju određeni imovinski odnosi u Bukinju i Šićkom Brodu. Stanovnici ove dvije mjesne zajednice su veoma nezadovoljni jer se ne poštuju Odluke Gradskog vijeća i volja građana.

– Godinama čekamo na realizaciju obećanja gradske vlasti, a toplificiran je samo dio individualnih stambenih objekata,  22 kolektivna objekta za koje je izgrađen toplovod 2015. godine još čekaju na priključenje na sistem grijanja. Građani su  podigli kredite kako bi ispoštovali sve što je Centralno grijanje od njih tražilo, a to je razvođenje instalacije u  objektima. Obećano im je puštanje grijanja do mjeseca decembra 2019. godine, a kao što vidite još nisu urađene ni pripreme, stanovnici više nemaju ni šta da lože jer vjerujući obećanjima nisu se pripremili za grejnu sezonu. I ovo što je do sada urađeno je urađeno radi pritiska lokalnog stanovništva na Centralno grijanje odlaskom svakih sedam dana grupe ljudi pred navedeno preduzeće – kazao je predsjednik MO SDA Bukinje Kadir Hajdarević.

­­- Šići, Mihatovići i Plane još nisu toplificirani, iako je to  utvrđeno zaključcima Gradskog vijeća Tuzla. Od donošenja zaključka GV Tuzla do danas nije izgrađen ni jedan dodatni  metar glavnog voda. Apelujemo na sve one koji su donosili odluke da se zaista uozbilje i da intenziviraju aktivnosti na realizaciji donesenih zaključaka,  te da se napokon bar toplifikacija ovih područja koja su započeta završi i da se ide sa proširenjem mreže na druge dijelove MZ Šićki Brod.  Ne bude li toga, narod ovih mjesnih zajednica će se ponovo organizirati jer imamo uporište u zakonu koji je donesen 2015. godine. Upozoravamo gradonačelnika odnosno Gradsko vijeće da ćemo ići u pravcu neposlušnosti od strane građana ovih mjesnih zajednica – kazao je Nijaz Suljić, predsjednik Savjeta MZ Šićki Brod.

PRESS TIM SDA TUZLA

dopis foto


20200120 145850

20200120 150353

20200120 150407

20200120 150417

20200120 150544

20200120 150555

20200120 150651

20200120 151738

20200120 152712