Federalni ministar razgovarao sa predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja Armije RBiH sa područja hercegovačko-neretvanskog kantona

IMG 8338 - Copy

Federalni ministar razgovarao sa predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja Armije RBiH sa područja hercegovačko-neretvanskog kantona

U sjedištu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata danas je održan sastanak resornog ministra i predstavnika Koordinacije boračkih udruženja Armije RBiH sa područja hercegovačko-neretvanskog kantona.

Resorni ministar doc. dr. Salko Bukvarević zahvalio je delegaciji na interesovanju za konstruktivnu saradnju i iznalaženje zajedničkih rješenja u cilju poboljšanja statusa i rješavanje drugih pitanja koja se tiču boračke populacije te da je ovo Ministarstvo servis svim braniocima.

Na sastanku je razgovarano o ključnim problemima sa kojima se susreću branioci u Hercegovini, kao i o atuelnom pitanju spiskova pokretača otpora sa područja HNK. Predstavnici udruženja su istakli da je činjenica da su neki ljudi bili pokretači otpora i da nemaju ništa protiv dodjele Medalje otpora zaslužnim za pripremu i organizaciju odbrane BiH ali da ne mogu prihvatiti one koji su dio UZP-a i smatraju da proces predlaganja nije bio adekvatno transparentan.

Ministar Bukvarević je još jednom naglasio da je ovaj postupak zatekao kao nedovršen iz ranijeg perioda i da on traje od 1997. godine, kao i to da su prijedloge uputila udruženja koja baštine tradiciju PL-a, Zelenih beretki i Organizatora otpora.

Delegacija je dala punu podršku jedinstvenom zakonu koji bi sublimirao sadašnja četiri zakona koji se odnose na branioce i članove njihovih porodica i uključio demobilizirane branioce koji nemaju zakonsko rješenje, te smatraju kako je to gorući problem koji treba biti prioritet u rješavanju. Naglasili su da Nacrt zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica kojeg je predložio Klub poslanika DF-GS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nije adekvatno i pravno provodivo rješenje za demobilizirane branioce.

Kabinet ministra