Federacija BiH dobila novi zakon o demobilisanim borcima

1907 dom naroda

Federacija BiH dobila novi zakon o demobilisanim borcima


Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH usvojili su Zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica.

Delegati su prethodno usvojili i izmjene i dopune budžeta, kao i Zakon o njegovom izvršenju za 2019. godinu.

Sva tri akta Federalna vlada uputila je u Parlament po hitnom postupku i ove sedmice usvojeni su u Predstavničkom domu te nema smetnji da uskoro stupe na snagu.

Borci će po ovom zakonu moći ostvariti ukupno 16 prava, među kojima je pravo na egzistencijalnu naknadu. Ostvariti je mogu demobilisani branioci koji su u stanju potrebe i koji imaju 57 godina života. Također, uslov je da su najmanje 12 mjeseci bili učesnici u Oružanim snagama i koji su najmanje 12 mjeseci na birou, a nemaju drugih izvora finansiranja. Svaki borac RVI koji ima mjesečni prihod manji od 170 KM može aplicirati preko svoje službe za boračko invalidsku zaštitu. Zakonom je predviđeno da naknada bude u visini od pet KM za svaki mjesec proveden u Oružanim snagama, izjavio je za Fenu federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević.

Kako je rekao, uvjeren je da će ovo zakonsko rješenje što prije potpisati predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara, a potom se objavljuje u Službenim novinama i zvanično stupa na snagu.

“Svi oni koji ispunjavaju kriterije koje propisuje Zakon mogu predati svoje zahtjeve u općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu. Tamo će im biti urađena prvostepena rješenja, nakon toga se procedura nastavlja u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca da bi ti ljudi bili stavljen na spisak za isplatu boračkih naknada”, rekao je Bukvarević.

Ove naknade bilo je potrebno omogućiti za one “branioce koji su došli u starije godine, a nemaju dovoljno godina radnog staža i ne mogu da ostvare pravo na penziju”.

“Oni nikada neće ostvariti pravo na penziju jer nemaju dovoljno godina penzionog staža i izuzetno je teško da će ih neko u tim godinama zaposliti. Zato se zahvaljujem što su izradi Zakona doprinijeli predstavnici boračkih organizacija, Vlade Federacije BiH i parlamentarci u oba doma Parlamenta. Na ovaj način počinjemo rješavati društveni problem koji se zove prava demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica”, rekao je Bukvarević.

Podvukao je da će “svi branioci sa 57 godina života biti riješeni kroz Zakon o prijevremenom i povoljnijem penzionisanju ili će biti riješeni putem Zakona o demobilisanim borcima”.

Među 16 prava demobilisanim borcima omogućeno je pravo na liječenje, zdravstvenu zaštitu, kao i pravo na pomoć u slučaju smrti užeg člana porodice. Predviđena su i prava iz radnog odnosa, kao što je povećanje broja dana godišnjeg odmora i pravo na prednost pri zapošljavanju boraca i članova njihovih porodica.

Bukvarević očekuje da će se s primjenom navedenih prava poboljšati status demobilisanih boraca na području Federacije BiH.

 (TI)