Šestorka u Briselu prihvatila sporazum Lagumdžija-Čović

b_130322097-400x266

Šestorka u Briselu prihvatila sporazum Lagumdžija-Čović

 

SDA je odbila Briselski sporazum o implementaciji presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu iz sljedećih razloga:

 

1. Sporazum ne rješava pitanje suštine presude u odnosu na kategoriju Ostalih građana koji ne pripadaju konstitutivnim narodima. Osim što je samo formalno ostavljena mogućnost da se i oni mogu kandidirati, sve ostalo preferira izbor kandidata iz reda konstitutivnog naroda!

2. Ovim sporazumom uvodi se asimetrija u izboru članova Predsjedništva BiH, jer RS ostaje jedna izborna jedinica, a Federacija se, umjesto jedne izborne jedinice kako je do sada bilo, dijeli na deset izbornih jedinica-kantona!

3. Na taj način svaki kanton dobiva tri elektora, čime se diskriminira bošnjački narod, jer kantoni sa hrvatskom većinom dobivaju isti broj elektora kao i kantoni sa bošnjačkom većinom!

4. Vrijednosti jednog glasa u kantonima sa hrvatskom većinom vrijedi koliko i pet glasova u kantonima sa bošnjačkom većinom!

5. Umjesto da se ovom presudom ojača građanski segment vlasti, sporazum ojačava etnički koncept i uvodi novu diskriminaciju na štetu bošnjačkog naroda i predstavlja gore rješenje od rješenja utvrđenog Dejtonskim sporazumom!

sda.ba