Šepić: Posao, borba protiv korupcije i pristupanje Evropskoj uniji su najveći interes građana u BiH

sepic-slika-400x266

Šepić: Posao, borba protiv korupcije i pristupanje Evropskoj uniji su najveći interes građana u BiH


Politička akademija SDA organizirala je tokom zadnjih mjeseci nekoliko desetina tribina i razgovora s građanima širom BiH, među kojima i u Banja Luci, Bužimu i Foči posljednje sedmice. Cilj je bio razgovarati s ljudima o njihovim stvarnim problemima i načinima na koji političari trebaju rješavati ova pitanja.

Direktor Političke akademije SDA i poslanik u Parlamentu BiH Senad Šepić, koji je inicirao ovakav pristup i razgovarao s građanima širom BiH je izjavio:

“Razgovori s građanima u našoj zemlji potvrđuju da su nova radna mjesta, borba protiv korupcije i brzo i efikasno izvršavanje uvjeta za priključenje naše zemlje EU prioriteti ljudi u BiH i oni očekuju da se političari bave odgovorno tim pitanjima i vode zemlju naprijed. Upozoravaju na brojne primjere loših zakonskih rješenja i potrebu da se oni mijenjaju, posebno set zakona u oblasti ekonomije, osnivanja novih preduzeća, privlačenju stranih investicija i osiguranju povoljnog i sigurnog poslovnog ambijenta, te regulisanju prava povratnika na zdravstveno osiguranje i druga prava.

Građani traže promjenu političkog vođenja zemlje, jer nas je dosadašnji pristup doveo na evropsko dno i umjesto stalnih sukoba i kriza koji nas sve vuku unazad traže unutrašnji dogovor i političare koji će zemlju voditi naprijed. Ovo je moguće postići jedino ako su u fokusu djelovanja političara ova stvarna, životna pitanja, ako se zajednički bavimo izradom dobrih rješenja, ako imamo stalni kontakt s građanima i trošimo vrijeme na rješavanje njihovih problema. Za to moramo pripremiti izvrsne ljude koji će ovo provoditi u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti, na svim nivoima u BiH.

SDA će, kao moderna, evropska narodna stranka, biti zagovornik ovakvog pristupa, jer nova, bolja rješenja nećemo moći izgraditi, ako ne prevaziđemo stare zablude i greške i ne porazimo negativnu selekciju i korupciju koja je trenutno vrlo izražena u javnom djelovanju u našoj zemlji. Za ovakav pristup, koji promovira Politička akademija SDA nam je potrebna šira podrška i vjerujem da je imamo, te partneri sa svih strana, unutar BiH i cijele EU i šire.

Ovo je put kako možemo razvijati zemlju i voditi je prema EU, u interesu svih nas koji ovdje živimo.”

(CNI)

sda.ba