Demant KO SDA TK: SDP laže

premijer-gikil

Demant KO SDA TK: SDP laže


SDP je u svom saopštenju od 08. 08. 2018. godine iznio niz neistina , u kojem je Vladu SDA TK koja srušena na nezakonit način pokušao učiniti odgovornom za ekološki incident koji se desio prije nekoliko dana u GIKIL-u. Ono što SDP zna, a ne želi priznati je da je prva Vlada TK ukazala na sve probleme unutar GIKIL-a i to je bila Vlada g. Bege Gutića.

Dokaz za to je hitna tematska Skupština TK u 2017.godini u kojoj su i izneseni svi problemi unutar i oko GIKIL-a i pozivane sve institucije, Sud i Tuzilaštvo TK da se uključe u probleme koje je Vlada SDA kako je volite nazivati, a sigurno je bila jedina Vlada svih građana TK, predvidila i prezentovala javnosti još od 2015. godine. Ova Vlada je zajedno sa osnivačem KHK pokrenula tužbu za utvrđivanje vlasničkog udjela unutar GIKIL-a jer GSHL koji je u vlasništvu g. Pramod Mittala nije uplatio cca.46 mil.KM prema Ugovoru o osnivanju GIKIL-a, a dugi niz godina uživa prava većinskog vlasnika (GSHL51% – 49%KHK). Da su ova finansijska sredstva od strane GSHL uložena u GIKIL prema Ugovoru o osnivanju danas bi GIKIL sigurno izgledao i poslovao u daleko boljim uslovima. Mate Pavković i Ivana Bunoza , nisu članovi uprave GIKIL-a,već članovi NO GIKIL-a, koje je imenovala skupština društva kojom suvereno vladaju indijski partneri zbog čega je vlada insistirala na redefinisanju vlasničkih odnosa.

Pozivamo Vas da pokažete dokument kojim je Vlada TK dala saglasnost na imenovanje ova dva člana, NO nećete naći i pokazati zato što ne postoji. Ono što je interesantno, što ste zaboravili ili namjerno prešutili da su kadrovi koje pominjete, Ivana Bunoza i Mate Pavković imenovani u vrijeme mandata SDP-a i g. Nermin Nikšić je kao Premijer Vlade FBiH (2010-2014) u Upravu JP EP HZ, kao kadrove HSP stranke koja je bila koalicioni partner SDP, ako je kao što je poznato nastala na tekovinama ustaške ideologije. Kao članove NO GIKIL-a ih je predložila Uprava KHK, a ne Vlada TK.

Što se tiče uvoza i izvoza preko luke Ploče suludo je i komentarisati jer luka Ploče je građena i projektovana uglavnom za potrebe idustrije u Tuzlanskom bazenu. Upravu GIKIL-a suvereno postavlja GSHL i g.Mittal koji je u sporu sa KHK i koji nije ispunio svoje obaveze iz osnivačkog ugovora o formiranju zajedničke kompanije zbog čega se i vodi više sporova na Sudu.

Indikativno i alarmantno je zašto se Vlada Suljkanovića (PDA) neoglašava povodom najveće ekološke katastrofe u BIH? Zašto se nije nastavilo sa pritiscima na GSHL da uplati cca46mil KM? Zašto je PDA vlada odustala od arbitražnog postupka protiv GIKIL? Očito da je SDP postao glasnogovornik PDA i na kraju pitanje za SDP šta je to SDP uradio u mandatu svoje Vlade TK (2010-2014) na rješavanju problema u GIKIL, osim što se ponašao po principu „ne talasaj“ , poznato je da je GIKIL upravo u tom periodu proizveo najveće gubitke u finansijskom poslovanju oko 100 mil. KM? SDP ponovo pokušava lažima da dezavuiše javnost i sakrije bezidejnu anemičnu politiku SDP , na Vašu žalost građani TK i BiH još uvijek se sjećaju vladavine SDP-a u mandatu 2010-2014 i posljedica te vladavine (paljenje zgrade Predsjedništva, zgrade kantonalnih vlada itd) kada je zbog svoje neozbiljne politike SDP doveo u opasnost državu. SDP LAŽE, A KO LAŽE TAJ I KRADE.

20-03-KOKSARA-1