Ćerim Rastoder, kandidat SDA Tuzla za Gradsko vijeće: Imamo Plan za bolju Tuzlu!

Ćerim Rastoder, kandidat SDA Tuzla za Gradsko vijeće: Imamo Plan za bolju Tuzlu!

Ko je Ćerim Rastoder?

Mr. Ćerim Rastoder je rođen 1966. godine u Beranama. Stanovnik je grada Tuzle od 1984. godine. Trenutno je nastanjen u naselju Moluhe-Solana. Oženjen je iz Tuzle i otac je dvoje djece. U Tuzli je prije rata radio kao aktivno vojno lice bivše JNA.  Dao je pun doprinos odbrani državnosti BiH i grada Tuzle tokom agresije, obnašajući važne dužnosti u jedinicama Prve tuzlanske brigade Armije R BiH.

Zašto je SDA vaš politički izbor?

SDA je za državu BiH i bošnjaški narod jedan kontinuitet koji traje skoro 30 godina – nešto slično što je bila Jugoslovenska muslimanska organizacija (JMO) u monarhističkoj Jugoslaviji. SDA je idejni tvorac, realizator i nosilac svih važnijih pitanja koja se tiču obnove i očuvanja suvereniteta države BiH. Organizator je otpora agresiji na BiH i ključni faktor odbrane zemlje zajedno sa ostalim patriotskim snagama naše države. U poslijeratnom periodu SDA ne manjom žestinom predvodi probosanske snage u razvoju, opstojnosti i napretku zemlje. Kontinuirano se suprostavlja atacima velikodržavnih projekata i aspiracijama na teritorijalni integritet BiH. Cijenim da je došlo vrijeme i da SDA Tuzla bude dio vlasti u Tuzli i na taj način u praksi pokaže brigu za rješavanje problema građana na lokalnom, nivou a kojih je u ovom gradu itekako puno.

Zašto bi glasači na predstojećim izborima trebali dati glas baš Vama?

Moj najveći doprinos gradu Tuzli odnosi se na neposredno učešće u njenoj odbrani. Cijeli ratni period zajedno sa patriotima grada različitih vjerskih, nacionalnih i drugih uvjerenja borio sam se za slobodu grada i države BiH. U tom periodu nisam se štedio već bio na čelu elitnih jedinica A BiH u gradu soli kao i na mnogim drugim ratištima širom države. Prvi put se nalazim na listi i cijenim da ću dobiti podršku značajnog broja glasača grada Tuzle i to ne samo članova SDA već i drugih ljudi koji me poznaju.

Ukoliko Vas građani budu izabrali kao budućeg vijećnika u GV Tuzla, šta konkretno od Vas mogu očekivati?

Zalagat ću se za vraćanje ljudskog dostojanstva građanima Tuzle, stvaranje boljih uslova života, zapošljavanje, ravnomjerni razvoj svih dijelova grada, transparentno trošenje budžetskog novca i mnoga druga pitanja lokalne nadležnosti. Grad Tuzla je dugi niz godina zaključan prostor za sve one koji misle drugačije od aktualne vlasti i tu situaciju treba pod hitno promijeniti. Neophodno je vratiti dostojanstvo svakom građaninu, a posebno braniocima države koji su za radi stvaranja nekog lažnog lokalpatriotizma zaboravljeni i sklonjeni iz javnog života. Javne gradske firme su postale porodične jer svi oni koji ne pripadaju porodici aktuelne vlasti osim plaćanja komunalija nisu rado viđeni u bilo kojoj od njih. Obzirom da dolazim sa prostora MZ Moluhe – Solana ukoliko budem dio Gradskog vijeća težišno ću se zalagati za rješavanje problema koji se tiču ove mjesne zajednice. Moluhe i Solana su opterećene velikim brojem pitanja, posebno što su na tom području locirani specifični objekti kao što su azil za pse, deponija za smeće i odlagalište šljake iz TE Tuzla, koji trebaju rekonstrukciju i funkcionalnost kako ne bi predstavljali opasnost za zdravlje građana. Prostor ove mjesne zajednice je neposredno uz industrijsku zonu i TE Tuzla. Ta činjenica se zanemaruje i zalagat ću se da se mjesnim zajednicama, koje se tretiraju kao izuzetno ugrožene radom te industrije pored MZ Šićki Brod, Bukinje i Husino priključi i MZ Solana – Moluhe. Građani ove mjesne zajednice su potpuno zaboravljeni i u nekoj vrsti izolacije od strane gradske vlasti; bez puteva, rasvjete, kanalizacije, daljinskog grijanja što se nakon ovih izbora i sa novom vlasti mora mijenjati – istakao je Ćerim Rastoder.