Bukvarević: Zakon o boračkim udruženjima hitno usvojiti u Parlamentu FBiH

600 1515506992bukvarevic5

Bukvarević: Zakon o boračkim udruženjima hitno usvojiti u Parlamentu FBiH


Zakon o boračkim udruženjima od posebnog značaja, prema riječima Salke Bukvarevića, federalnog ministra za boračka pitanja, u potpunosti je usaglašen sa Koordinacijom boračkih udruženja koja baštine tekovine Armije RBiH i HVO-a BiH.

Bukvarević naglašava da traže i insistiraju od oba doma Parlamenta FBiH da hitno usvoje ovaj zakon, kako bi uredili ovu oblast i konačno utvrdili reprezentativnost u boračkom predstavljanju.

Podsjećamo, demobilisani borci su tražili da se smanji broj boračkih udruženja jer mnoga već godinama ne zastupaju njihova prava, a uredno uzimaju novac od državnih institucija. Na terenu je ustanovljeno da mnoga udruženja egzistiraju nezakonito, jer, recimo, godinama nisu imali skupštinu, niti su realizirali zacrtane projekte. Sada ih ima oko 1.600.

– Napominjem da je zakon u redovnoj proceduri prošao u nacrtu, da je bila javna rasprava u svih deset kantona i da je u formi prijedloga upućen u Parlament. Zakonom su jasno definisani uslovi koje svako od udruženja treba da ispuni, a najvažniji je da udruženje okuplja najmanje 55 posto članova iz kategorije koju predstavlja. Ili, da udruženje demobilisanih boraca iz komponente Armije RBiH okuplja minimalno 30.000 članova, a iz komponente HVO-a minimalno 10.000 članova – podsjeća ministar Bukvarević.

Dodaje kako će registracija udruženja od posebnog značaja biti u Federalnom ministarstvu pravde, a potvrde o ispunjavanju uslova i nadzor nad radom ovih udruženja je u nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida.

– Prema podacima kojima raspolažemo, trenutno je registrovano više od 1.600 boračkih udruženja i fondacija. Za rad ovih udruženja sa nivoa općina, kantona i Federacije se na godišnjem nivou iz budžeta izdvaja nešto više od 12 miliona KM. Najviše izdvaja Kanton Sarajevo, i to milion KM, Tuzlanski kanton 940.000 KM, a iz federalnog budžeta se izdvaja 360.000 KM za rad udruženja i 100.000 KM za sportske igre ratnih vojnih invalida, obje komponente – rekao je Bukvarević.

Izvor: Faktor