Bukvarević: U Registar će prije objave biti uneseni podaci o borbenom i neborbenom dijelu

index

Bukvarević: U Registar će prije objave biti uneseni podaci o borbenom i neborbenom dijelu


Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama FBiH, a primjenjivat će se od 1. jula ove godine.

Salko Bukvarević, federalni ministar za boračka pitanja, rekao nam je da ministarstvo na čijem je čelu, ima obavezu da u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu zakona, objavi Jedinstveni borački registar na svojoj web stranici, u kome će pored svakog pripadnika stajati da li je bio u borbenom ili neborbenom dijelu.

Podsjećamo, javna objava registra bio je zahtjev boraca kod donošenja zakona. Naime, rat je s puškom dočekalo oko 250.000 boraca, a sada se govori o cifri od 593.000 pripadnika oružanih snaga. U ovu cifru ubrajaju se ljudi koji su bili od jednog do maksimalnog broja dana u vojsci. Tu su i umrli, oni koji su se odselili, iz logističkih baza, vojnih medicinskih jedinica, vojne industrije…

Naime, sada je Jedinstveni borački registar s imenima i prezimenima pripadnika boračke populacije dostupan svim nivoima vlasti u Federaciji BiH, a podaci iz Registra predstavljaju službenu tajnu i mogu se koristiti isključivo za službene potrebe.

– Ministarstvo ima obavezu da u roku od šest mjeseci, od stupanja na snagu zakona, u postojeći Jedinstveni borački registar pored svakog čovjeka unese da li je bio pripadnik Armije, MUP-a, HVO-a, i da li je bio pripadnik pozadinskih jedinica. Naprimjer, da li je bio u logističkoj bazi u nekoj namjenskoj industriji… U suštini to bi bilo odvajanje borbenog od neborbenog dijela tako što bi ovi bili pripadnici oružanih snaga Armije RBiH, HVO-a i MUP-a, a posebno bi se navelo u kartonu svakog pripadnika koliko je bio u namjeskoj industriji, koliko u logističkoj bazi, u civilnoj zaštiti. Tako je zakonom propisano i tako ćemo u roku od šest mjeseci od objave zakona imati obavezu da to uradimo – rekao je Bukvarević.

Dodaje da bez toga Registar neće biti objavljen.

Zakonom o demobilisanim borcima i članovima njihovih borodica bit će obuhvaćeno nekoliko stotina hiljada boraca koji će ostvariti 16 prava među kojima je i egzistencijalna naknada za najugroženije borce koji imaju 57 godina i više, 12 mjeseci učešća u Oružanim snagama (OS), 12 mjeseci na birou za nezaposlena lica i čija primanja ne prelaze 50 posto od najniže isplaćene plaće u decembru 2018. godine u Federaciji BiH. Visina naknade bit će srazmjerna broju mjeseci provedenih u OS, na način da će se svaki mjesec biti množen sa pet KM.

Faktor.ba