Bukvarević: Sporazum sa borcima se poštuje

salko bukvarevic16-400x240

Bukvarević: Sporazum sa borcima se poštuje


Sporazum sa borcima se poštuje, poručio je u intervjuu za današnje Oslobođenje federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević.

– Vlada Federacije BiH je krajem juna 2017. održala 108. tematsku sjednicu na kojoj je jedan od zaključaka bio da će se operativna primjena Sporazuma Vlade FBiH i boračkih udruženja koji se odnosi na sredstva za statusna pitanja boračkih kategorija primjenjivati od 1. septembra 2017. i taj zaključak je ugrađen u Odluku Vlade FBiH, odnosno isplaćivat će se pomoć za ova četiri mjeseca 2017. godine – kazao je Bukvarević.

Naveo je da je bilo neophodno da Vlada i Parlament usvoje rebalans budžeta kako bi ušteđena sredstva na drugim pozicijama u okviru ovog ministarstva mogli prebaciti na novu poziciju, tj. novi transfer za rješavanje statusnih pitanja boraca.

– Nakon toga mi smo zajedno sa predstavnicima boračkih saveza i udruga predložili odluku o raspodjeli ovih sredstava sa kriterijima te istu javno objavili – rekao je.

Naglašava da prvi put imamo situaciju da je ova Vlada FBiH sa premijerom Novalićem na čelu prihvatila zahtjev boračkih udruženja i saveza i da se dostignuti nivo sredstava na poziciji Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata ne umanjuje narednih pet godina, da je prvi prioritet isplata invalidnina i drugih Zakonom predviđenih naknada za porodice šehida i poginuluih boraca, za ratne vojne invalide i dobitnike najvećih ratnih primanja, a da se ušteđena sredstva preraspodijele na poseban transfer za rješavanje statusnih pitanja boraca i članova njihovih porodica. Također je Vlada prihvatila i prijedlog da kriterije za raspodjelu ovih sredstava predlažu predstavnici koordinacije boračkih udruženja i saveza.

– Na ovakav način u 2017. godini na ovoj poziciji je obezbijeđeno sedam miliona KM, u 2018. devet i ukupno za ovih pet godina procjena je da ćemo imati na raspolaganju za rješavanje ovih pitanja oko 100 miliona KM. Sve tačke Sporazuma su ispoštovane, a sredstva od sedam miliona KM obezbijeđena, Odluka sa kriterijima sa boračkim predstavnicima usaglašena i javno je objavljen poziv. Ušteđena sredstva bit će u cjelokupnom iznosu dodijeljena za rješavanje statusnih pitanja boračkih kategorija – rekao je, između ostalog, Bukvarević za Oslobođenje.

sda.ba