Bukvarević: Razumijemo bojazan MMF-a, ali uprkos svemu borci će dobiti svoj zakon

600 1530531300salko1

Bukvarević: Razumijemo bojazan MMF-a, ali uprkos svemu borci će dobiti svoj zakon


Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca, u razgovoru za Faktor je rekao da, ukoliko se Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica usvoji u predloženom obliku, a za čije je provođenje potrebno 14 miliona KM na godišnjem nivou, da to neće predstavljati dodatno opterećenje za budžet.

To je i svojevrstan odgovor na bojazan MMF-a da bi novi namet na budžet mogao ugroziti aranžman. Bukvarević objašnjava da je i federalna ministrica finansija Jelka Milićević glasala za ovaj zakon nakon što su uvažene primjedbe Ministarstva finansija.

Isplatni koeficijent donosi Vlada FBiH

– Mi smo prije sjednice Vlade FBiH dobili mišljenje Ministarstva finansija FBiH i na sjednici Vlade FBiH smo usvojili zakon u predloženom obliku s tim da smo prihvatili i određene sugestije od Ministarstva finansija i Ureda za zakonodavstvo. Tražili su da isplatni koeficijent donosi Vlada FBiH na prijedlog Ministarstva za čitavu godinu. To je bio njihov ključni prijedlog koji smo prihvatili, a potom je ministrica finansija glasala za ovaj predloženi zakon – ispričao nam je Bukvarević.

Dodaje da su sredstva za realizaciju zakona bazirana na Sporazumu koji je postigla Vlada FBiH sa boračkim udruženjima.

– I za 2019. godinu planirana su na poziciji “Transfer za rješavanje statusnih pitanja”, dakle, da ostanu sredstva koja ne budu utrošena na drugim pozicijama. S obzirom na to da je taj Sporazum prošle godine potpisan, lani smo imali sedam miliona KM, a ove 11 miliona KM. I procjena Federalnog ministarstva za pitanje boraca za narednu godinu je da je to tih 14 miliona KM. Naravno, zbog toga smo i stavili u Zakon o pravima demobilisanih boraca da će se isplatni koeficijent utvrđivati na osnovu broja aplikanata koji ispunjavaju uvjete i na osnovu ovih sredstava sa kojima raspolažemo. Dakle, taj isplatni koeficijent bi bio korektivni faktor u slučaju da imamo veći broj aplikanata i da ih jednostavno sve skupa moramo uklopiti u ta raspoloživa sredstva. Držali smo se naših mogućnosti i ovlaštenja – objašnjava Bukvarević.

Podsjeća da kategorija demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica nemaju od 2010. svog zakona.

Ujednačavanje prava boraca na cijeloj teritoriji

– Mi smatramo da je potrebno donijeti zakon o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica zbog ujednačavanja prava na cijeloj teritoriji. Jedan dio prava koji smo predvidjeli zakonom, već u velikom broju kantona ti borci ostvaruju. Također, ovaj drugi dio prava, na borački dodatak, smo predvidjeli upravo iz sredstava koja su na poziciji Federalnog ministarstva za boračka pitanja. Ono što mi razumijemo jeste bojazan MMF-a da određeni zahtjevi drugih kategorija, i određeni prijedlozi koji su dolazili iz Parlamenta, zastupnika, možemo očekivati na samom Parlamentu i dodatne zahtjeve, koji su javno poznati – govori Bukvarević.

Dodaje da ti dodatni zahtjevi sa sobom nose i značajna dodatna sredstva, pa je to ta opasnost koja može biti prisutna.

– Ukoliko bi se usvojio zakon ovako, kako smo ga mi predložili, on je je jedan realan u realnim okvirima i može se ispoštovati i neće utjecati ni na kakvo povećanje. Dakle na poziciji Ministarstva tih 315,5 miliona KM, koliko smo mi popisali u Sporazumu sa borcima, bi bio na raspolaganju i ne bi probijali tu poziciji – rekao nam je Bukvarević.