Bukvarević: Prednost pri zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca

foto 4-1024x678

Bukvarević: Prednost pri zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca

Dijeljenje


Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata nastavlja da obezbjeđuje redovnu isplatu naknada za oko 91.000 korisnika, od toga oko 49.000 ratnih vojnih invalida i 42.000 korisnika porodičnih invalidnina. Za te namjene u federalnom budžetu je odobreno oko 298 miliona KM.

Također, za 5.006 dobitnika ratnih priznanja budžetom je predviđeno oko 17,5 miliona KM.

Ovo su, između ostalih, rezultati rada Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u prvoj godini mandata, koje je danas u Vladi Federacije BiH predstavio resorni ministar Salko Bukvarević.

– Osnovno i strateško opredjeljenje Ministarstva i Vlade FBiH, koje stoji u Reformskoj agendi, je da nivo prava i sredstava koja se izdvajaju za boračku populaciju ne budu umanjeni – istakao je Bukvarević.

U tom smislu istakao je da je Zakonom o izvršenju budžeta predviđeno da su ove isplate iz budžeta prioritet i da je naj taj način obezbijeđena isplata na vrijeme.

– Ovim kategorijama je isplata naknada vršena svaki mjesec u periodu od 10. do 15., prema njima nije bilo kašnjenja i nemamo zaostalih neizmirenih obaveza – naglasio je.

Govoreći o transferima, kazao je da u ovoj godini imaju dvije nove budžetske stavke – zapošljavanje putem boračkih zadruga i pravna pomoć boračkim kategorijama. Time se, ističe, potvrđuje da je prioritet ministarstva da u zapošljavanju prije svega pomogne djeci šehida, poginulih i demobilisanih boraca.

– Upućujem javni poziv onima koji obavljaju upravljačke funkcije u javnim preduzećima, ustanovama, općinama, kantonima, Federaciji i državi BiH da nam je svima moralna i zakonska obaveza da zaposlimo djecu naših šehida i poginulih boraca, kao i da pri zapošljavanju prednost damo borcima i članovima njihovih porodica – rekao je Bukvarević.

To pravo na prednost pri zapošljavanju, kao i sankcije za one koji to ne poštuju bit će definisano, kaže, Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je u pripremi.

Predviđeno je, dodaje, i da se demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica da pravo na zdravstvenu zaštitu i liječenje na teritoriji cijele FBiH i pravo na osnovno osiguranje kojim bi bilo riješeno pitanje najugroženijih demobilisanih boraca.

– Smatramo da je izlaz iz svih problema boračkih kategorija upravo zapošljavanje. To je velika šansa da borcima vratimo dostojanstvo. Pored ovoga zadržano je pravo za sve demolisane borce na prijevremeno povoljnije penzionisanje – izjavio je Bukvarević.

S predstavnicima boračkih udruženja i kantonalnim ministrima za boračka pitanja Ministarstvo nastavlja rad i na radnom materijalu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, s ciljem utvrđivanja reprezentativnih predstavnika boračkih kategorija.

– U završnoj fazi smo prvog dijela izrade registra boraca korisnika boračko-invalidske zaštite kojih je oko 97.000. Nakon toga planirano je uvezivanje u jedan registar i svih ostalih demobilisanih boraca koji su proveli najmanje 12 mjeseci u OSBiH jer oni su ti koji po predviđenom Zakonu mogu koristiti predviđena prava – rekao je Bukvarević.

Navodeći činjenicu da je kroz jedinice OSBiH prošao veliki broj ljudi s vojnim stažom od jednog dana do 49 mjeseci smatra bitnim da „dobijemo registar u kojem će biti moguć uvid i šta je ko od boraca do sada dobio”.

Izrazio je očekivanje da će rad Fondacije za pružanje pravne pomoći borcima podržati kantoni, općine i patriote „potpisivanjem izjave kojom bi im se od njihovih primanja bar jedna KM mjesečno izdvajala za naše saborce kojima je pravna pomoć neophodna”.

Budući da se Zakon o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite jednako provodi na području Federacije i u svim kantonima poručio je da revizija u prvoj fazi treba biti završena u ovoj godini, a narednoj godini u drugoj fazi.

U narednom periodu, Bukvarević je poručio, očekuju se zakonske izmjene i to Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, Zakona o pravima branilaca, članova njihovih porodica, Zakona o posebnim pravima dobitnika priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica i Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.